Opetusteknologian hyvä mobiilikäytettävyys lisää opiskelijoiden aktiivisuutta

Opetusteknisten verkkosovellusten maine mobiilikäytettävyyden osalta ei yleensä ole ollut erityisen mairitteleva. Verkko-oppimisympäristöt ja muut verkkosovellukset on monesti toteutettu ikääntyneillä web-teknologioilla, jotka eivät kykene hyödyntämään uusien verkkoselainten tarjoamia ominaisuuksia, eivätkä ne monesti skaalaudu jouhevasti eri kokoisiin päätelaitteisiin. Käyttäjän peukalon ja etusormen väsyessä näytön zoomailuun käyttö vähenee ja siirtyy monesti pakonsanelemana tietokoneelle. Lopputuloksena oppimisprosessi ajasta ja paikasta …

Opetusteknologian hyvä mobiilikäytettävyys lisää opiskelijoiden aktiivisuuttaLue lisää »

Opetusalan digitalisaatiossa ketju on yhtä vahva kuin sen vahvin lenkki

Usein opetusalan digitalisaatiolla mielletään kymmenet, ellei sadat oppimista tukevat Appsit kännyköissä ja tableteissa, VR/AR-pohjaiset pelisovellukset, robotiikka jne. Pistemäisiin, yhden aineopetuksen haasteen ratkaiseviin sovelluksiin on opettajien helppo ihastua. Toimiessaan sovellukset monipuolistavat oppimista ja tekevät siitä ennen kaikkea hauskaa, mikä ruokkii oppijoiden motivaatiota. Edellisten kaltaisten digitalisaation ilmentymien kanssa on syytä muistaa, että ne eivät yksin riitä. Valitettavan …

Opetusalan digitalisaatiossa ketju on yhtä vahva kuin sen vahvin lenkkiLue lisää »

Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssa

Metsäkoulutus ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalan koulutusta digitalisaation avulla ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on mm. edistää: osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis-/työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista, metsäalan koulutusvientiä sekä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin metsäalalla. Edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan Workseed pilvipalvelun avulla. Osana yhteistyötä Workseed tarjoaa Metsäkoulutus ry:n …

Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssaLue lisää »

Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseen

Yritysten yhteistyöllä vastataan ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin koulutuksen järjestäjille. Lähiopetuksen väheneminen ja koulutuksen tuottavuuden kasvutavoitteet lisäävät mm. simulaatio-opetuksen määrää monilla koulutusaloilla. Simulaattorioppimisympäristöjen avulla opiskelijat voivat oppia kustannustehokkaasti ja turvallisesti eri työkoneiden käsittelytaitoja ja työmalleja. Oppimisympäristöjen siiloutuminen ja ohjelmistojen välisen kommunikaation puute on ollut eräs merkittävimmistä ongelmista, kun on kerätty tietoja tekniikan alan opettajien kokemuksista …

Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseenLue lisää »

Mullistavatko avoimet digitaaliset oppimisympäristöt osaamisperusteisen koulutuksen?

Suomessa digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään laajasti verkko-opetukseen ja opintokokonaisuuksien itsenäiseen suorittamiseen sekä erityisten ammattitaitojen kehittämiseen simulaatioharjoitteluna. Digitaalisten pedagogiikkaa tukevien ratkaisujen edut ovat kiistattomat. Ongelmana on kuitenkin lukuisten oppimisympäristöjen vaara siiloutua puutteellisten tai hankalasti hyödynnettävien rajapintojen vuoksi. Haasteet Järjestelmien tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen vaatii opettajalta paljon hallinnollista työtä. Opiskelijan oppimiseen ja taitojen kehittymisen seurantaan liittyvä tieto on …

Mullistavatko avoimet digitaaliset oppimisympäristöt osaamisperusteisen koulutuksen?Lue lisää »

Millä keinoilla tehostamme rakennusmestarikoulutusta?

Rakennusmestarikoulutuksen muutos on kasvattanut harjoittelujaksojen roolia opetuksessa ja synnyttänyt tarpeen työelämäpedagogiikkaa tehostaviin IT-ratkaisuihin. Viime vuosina rakentamisen kasvu on ollut odotettua voimakkaampaa ja samalla kysyntä osaavista työnjohtajista on kasvanut huimasti. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa hankkeissa on pula työnjohtajista, mikä saattaa jopa hidastaa uusien rakennushankkeiden aloittamista. Rakennusalan koulutuksessa on ilmennyt haasteita.1990-luvulla kysyntä oli laman takia huono, minkä …

Millä keinoilla tehostamme rakennusmestarikoulutusta?Lue lisää »

Muutoksen tuulet puhaltavat suomalaisen ensihoidon koulutuksessa

Ensihoidon koulutus on Suomessa maailman huippuluokkaa. Oppilaitokset kehittävät jatkuvasti uusia toimintamalleja ja menetelmiä, jotka vastaavat yhteiskunnan ja ensihoidon toimintaympäristön muutoksiin. Tilanne on erityisen haastava, koska samanaikaisesti opetuksen painopiste lähiopetuksesta on siirtymässä osin ajasta ja paikasta riippumattomaan verkko-opetukseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin. Ensihoidon koulutuksessa käytännön harjoittelu on merkittävässä roolissa huippuosaamisen rakentamisessa. Ensihoitajalta vaaditaan asiantuntijuutta, joka rakentuu vahvan …

Muutoksen tuulet puhaltavat suomalaisen ensihoidon koulutuksessaLue lisää »