Osaamisperusteisuuden valvontaan on myös oikea ratkaisu

Osaamisperusteisuus on parasta mitä ammatilliselle koulutukselle on tapahtunut Suomessa, mutta lainsäädäntö ei ole sen suhteen vielä kaikilta osin toimivaa. Kun annettavan opetuksen määrää ei ole säädetty, ovat samassa yhteydessä tehdyt merkittävät ja liian nopeat resurssileikkaukset ajaneet koulutuksen järjestäjät pahimmillaan vähentämään opetuksen määrää samassa suhteessa. Vaikka hyviäkin ratkaisuja on löydetty, on Opetus- ja kulttuuriministeriö ratkaisemassa muodostunutta …

Osaamisperusteisuuden valvontaan on myös oikea ratkaisuLue lisää »

Opinnollistaminen edellyttää ammattikorkeakouluilta myös tiedonhallinnon kehittämistä

Työn opinnollistaminen ammattikorkeakoulutuksessa Yhteiskunnan ja työelämän murroksen aiheuttama jatkuvan oppimisen tarve näkyy myös korkeakoulutuksessa kasvavana aikuisopiskelijoiden määränä. Monet ovat huomanneet oman työnsä toimenkuvan muuttuvan ja suorittavat tarvitsemiaan lisäopintoja työn ohella. Muutoksen on pannut merkille myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, joka kirjoitti aiheesta myös blogitekstin. Kun halutaan yhdistää työskentely ja opiskelu mahdollisimman tehokkaasti, on opinnollistaminen tähän …

Opinnollistaminen edellyttää ammattikorkeakouluilta myös tiedonhallinnon kehittämistäLue lisää »

Virtuaalisista oppitunneista toimivampi vaihtoehto livelähetyksille

COVID 19 on nyt pakottanut kaikki Suomenkin koulut siirtymään opetuksen toteutukseen kokonaan etänä. Ammatillisella puolella lähiopetuksen tilapäinen lakkauttaminen ei ole välttämättä täydellinen shokki, koska opiskelijat ovat pitkiäkin aikoja harjoittelujaksoilla yrityksissä. Tietopuolisten aiheiden etäopiskelu on nyt kuitenkin arkipäivää myös ammattikouluissa. Haluamme tuoda esiin muutamia helppoja toimenpiteitä sen tehokkaaseen toteutukseen. Ainakin osa opettajista on aikonut siirtää opetuksensa …

Virtuaalisista oppitunneista toimivampi vaihtoehto livelähetyksilleLue lisää »

Ammatillisen koulutuksen maksuttomuus ratkaistaan yhteistyöllä

Helsingin sanomat julkaisi 25.2.2020 artikkelin, jossa oltiin huolestuneita toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta. Hyvin kirjoitetussa artikkelissa esitettiin myös OAJ:n huoli siitä, että oppimateriaalien laatu voi kärsiä, jos ei ole varaa hankkia kunnollisia opetusmateriaaleja ja toisaalta, että opettajat voisivat joutua tuottamaan materiaaleja myös itse omalla ajallaan. Mielestäni oppimateriaalien ja harjoitustehtävien tuottamiseen on ollut jo pitkään olemassa ratkaisu, …

Ammatillisen koulutuksen maksuttomuus ratkaistaan yhteistyölläLue lisää »

Yksilöiden taidot ovat yhteisöjen valuuttaa

Taitojen oppiminen on keskeinen osa jokaisen ihmisen elämää. Se alkaa jo lapsena kun uusia taitoja omaksutaan päivittäin ja jatkuu aina vanhuuteen saakka. Ajan hermoilla oleva keskustelija käyttää tässä kohtaa termiä elinikäinen oppiminen, mutta sinänsä itse asia on paljon termin muotiin tuloa vanhempi. Taitojen oppiminen on ollut yksi keskeinen tekijä, joka on nostanut ihmisen lajina menestykseksi. …

Yksilöiden taidot ovat yhteisöjen valuuttaaLue lisää »

Opetusteknologian hyvä mobiilikäytettävyys lisää opiskelijoiden aktiivisuutta

Opetusteknisten verkkosovellusten maine mobiilikäytettävyyden osalta ei yleensä ole ollut erityisen mairitteleva. Verkko-oppimisympäristöt ja muut verkkosovellukset on monesti toteutettu ikääntyneillä web-teknologioilla, jotka eivät kykene hyödyntämään uusien verkkoselainten tarjoamia ominaisuuksia, eivätkä ne monesti skaalaudu jouhevasti eri kokoisiin päätelaitteisiin. Käyttäjän peukalon ja etusormen väsyessä näytön zoomailuun käyttö vähenee ja siirtyy monesti pakonsanelemana tietokoneelle. Lopputuloksena oppimisprosessi ajasta ja paikasta …

Opetusteknologian hyvä mobiilikäytettävyys lisää opiskelijoiden aktiivisuuttaLue lisää »

Opetusalan digitalisaatiossa ketju on yhtä vahva kuin sen vahvin lenkki

Usein opetusalan digitalisaatiolla mielletään kymmenet, ellei sadat oppimista tukevat Appsit kännyköissä ja tableteissa, VR/AR-pohjaiset pelisovellukset, robotiikka jne. Pistemäisiin, yhden aineopetuksen haasteen ratkaiseviin sovelluksiin on opettajien helppo ihastua. Toimiessaan sovellukset monipuolistavat oppimista ja tekevät siitä ennen kaikkea hauskaa, mikä ruokkii oppijoiden motivaatiota. Edellisten kaltaisten digitalisaation ilmentymien kanssa on syytä muistaa, että ne eivät yksin riitä. Valitettavan …

Opetusalan digitalisaatiossa ketju on yhtä vahva kuin sen vahvin lenkkiLue lisää »

Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssa

Metsäkoulutus ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalan koulutusta digitalisaation avulla ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on mm. edistää: osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis-/työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista, metsäalan koulutusvientiä sekä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin metsäalalla. Edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan Workseed pilvipalvelun avulla. Osana yhteistyötä Workseed tarjoaa Metsäkoulutus ry:n …

Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssaLue lisää »

Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseen

Yritysten yhteistyöllä vastataan ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin koulutuksen järjestäjille. Lähiopetuksen väheneminen ja koulutuksen tuottavuuden kasvutavoitteet lisäävät mm. simulaatio-opetuksen määrää monilla koulutusaloilla. Simulaattorioppimisympäristöjen avulla opiskelijat voivat oppia kustannustehokkaasti ja turvallisesti eri työkoneiden käsittelytaitoja ja työmalleja. Oppimisympäristöjen siiloutuminen ja ohjelmistojen välisen kommunikaation puute on ollut eräs merkittävimmistä ongelmista, kun on kerätty tietoja tekniikan alan opettajien kokemuksista …

Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseenLue lisää »

Mullistavatko avoimet digitaaliset oppimisympäristöt osaamisperusteisen koulutuksen?

Suomessa digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään laajasti verkko-opetukseen ja opintokokonaisuuksien itsenäiseen suorittamiseen sekä erityisten ammattitaitojen kehittämiseen simulaatioharjoitteluna. Digitaalisten pedagogiikkaa tukevien ratkaisujen edut ovat kiistattomat. Ongelmana on kuitenkin lukuisten oppimisympäristöjen vaara siiloutua puutteellisten tai hankalasti hyödynnettävien rajapintojen vuoksi. Haasteet Järjestelmien tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen vaatii opettajalta paljon hallinnollista työtä. Opiskelijan oppimiseen ja taitojen kehittymisen seurantaan liittyvä tieto on …

Mullistavatko avoimet digitaaliset oppimisympäristöt osaamisperusteisen koulutuksen?Lue lisää »