WORKSEED PILVIPALVELUN HYÖDYT

DOKUMENTOINTIA MOBIILISTI

Ei enää arviointeja kadonneista papereista ja sekalaisista tiedostoista. Workseed tarjoaa helpon tavan määrittää oppimistehtäviä ja innostaa opiskelijaa laadukkaan dokumentaation tuottamisessa suoraan oppimisympäristöstä – kaikilla älypuhelimilla ja tableteilla. Löydät vaivattomasti kaikki oppimistehtävien dokumentaatiot kuva- ja videoliitteineen yhdestä paikasta arvioitavaksi.

Onko opiskelijoiden itsearvioinneissa kehittämistä tai haluatko lisätä opiskelijoiden portfolioiden kattavuutta? Workseedin mobiili dokumentointi on luonteva tapa opiskelijoille tehdä säännöllisiä itsearviointeja ja kerryttää portfoliota automaattisesti. Lopputuloksena lisää todistettua osaamista opiskelijan taidoista työelämään siirryttäessä.

 

NOPEAA JA VAIVATONTA ARVIOINTIA JA SEURANTAA

Tuo uuden helpon tavan hyödyntää oikeita kurssien ja tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia arvioinneissa. Monet automatisoidut toiminnot helpottavat harjoitteiden ja ammattitaitovaatimusten hallintaa ja siirtymistäsi osaamisperusteiseen arviointiin. Sähköposti-ilmoitukset valmistuneista oppimistehtävistä pitää sinut ja tarvittaessa työpaikkaohjaajat ajantasalla opiskelijoiden suorituksista ja ohjaavat opiskelijaa itsenäiseen tekemiseen

Workseed on väylä lisätä opiskelijan saaman palautteen määrää ja monipuolistaa opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien välistä vuorovaikutusta.

NOPEAA JA VAIVATONTA ARVIOINTIA JA SEURANTAA

Aiheuttavatko eri oppimisympäristöt ylimääräistä hallinnollista taakkaa? Workseed yhdenmukaistaa arviointiprosessin oppimisympäristöistä riippumatta – yksi selkeä ja helposti käytettävä käyttöliittymä mm. harjoitustöiden, Moodle-tehtävien ja TOP-jaksojen arviointiin. Arvioinnit ovat aina kaikkien opettajien saatavilla – parempaa tiedonkulkua ja vähemmän sekaannuksia arvioijan vaihtuessa