yhteistyö

Suomalaisen koulutusteknologian kysyntä kasvaa maailmalla

Suomalaisen koulutusteknologian kysyntä kasvaa maailmalla. Momento Cero Workseedin partneriksi Etelä-Amerikkaan. Koulutuksen järjestäjät Etelä-Amerikassa näkevät Suomen yhtenä johtavista ammatillisen koulutuksen (toinen- ja korkea-aste) maista maailmassa. Ammatillisten opettajien pedagoginen osaaminen, koulutuksen tasa-arvoisuus ja -laatu sekä työelämälähtöisyys ovat erityisen kiinnostavia kehityskohteita, kun puhutaan ammatillisen koulutuksen modernisoinnista. Olemme nähneet, että oppilaitokset ovat kiinnostuneet erityisesti hallinnollisten ja pedagogisten prosessien tehostamiseen …

Suomalaisen koulutusteknologian kysyntä kasvaa maailmalla Lue lisää »

Workseed purkaa yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien välistä siiloa

Toisinaan kuulee opiskelijoiden mieltävän yhteiset tutkinnon osat enemmänkin pakolliseksi pahaksi, kuin olennaiseksi osaksi ammatillista osaamistaan. Tämä johtuu usein siitä, että yhteiset tutkinnon osat suoritetaan ammatillisista erillään, mikä vähentää opiskelijoiden mielenkiintoa. Olemme kuulleet monenlaisista kokeiluista, joilla tätä välimatkaa on pyritty kuromaan pienemmäksi ja purkaa siiloja opettajatiimien väliltä. Käytännössä kuitenkin yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien integraation kehittäminen …

Workseed purkaa yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien välistä siiloa Lue lisää »

Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssa

Metsäkoulutus ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalan koulutusta digitalisaation avulla ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on mm. edistää: osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis-/työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista, metsäalan koulutusvientiä sekä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin metsäalalla. Edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan Workseed pilvipalvelun avulla.  Osana yhteistyötä Workseed tarjoaa Metsäkoulutus ry:n …

Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssa Lue lisää »

Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseen

Yritysten yhteistyöllä vastataan ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin koulutuksen järjestäjille. Lähiopetuksen väheneminen ja koulutuksen tuottavuuden kasvutavoitteet lisäävät mm. simulaatio-opetuksen määrää monilla koulutusaloilla. Simulaattorioppimisympäristöjen avulla opiskelijat voivat oppia kustannustehokkaasti ja turvallisesti eri työkoneiden käsittelytaitoja ja työmalleja. Oppimisympäristöjen siiloutuminen ja ohjelmistojen välisen kommunikaation puute on ollut eräs merkittävimmistä ongelmista, kun on kerätty tietoja tekniikan alan opettajien kokemuksista …

Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseen Lue lisää »