EN INNOVATIV LMS-LÖSNING FÖR YRKESPROGRAM OCH YRKESHÖGSKOLOR

FUNKTIONALITETER

kuva1.1.1 scaled

Kompetensorienterad bedömning och upföljning

►Kompetensorienterad bedömning och uppföljning av lärandet i alla relevanta läromiljöer (t.ex. skolan, APL/LIA, eLearning omgivningar, simulatorer)

►Kommunikationsfunktionaliteter som stöder bedömningen och uppföljningen

kuva2.1.1 scaled

Inlärning i arbetet

Flera funktionaliteter som fullt ut stöder inlärning i arbetet/APL/LIA (t.ex. kommunikation mellan alla parter, kompetensorienterad bedömning, dokumentation av lärandet, automatisering av APL/LIA-processer)

Fullt stöd för mobila verktyg – de studerande resultat kan dokumenteras oberoende av tid och plats

kuva3.1.1 scaled

Individuella studievägar

Skapandet av individuella studievägar.

► Öppen distribution av läromaterialet.

 

kuva4.1.1 scaled

Modern öppen arkitektur

► Modern öppen arkitektur, vilket möjliggör integrering till relevanta IT-system (olika administrativa IT-system, nationella datakällor, simulatorer, eLearning lösningar, t.ex. Moodle och Google Classroom)

VAD UPPNÅR MAN MED HJÄLP AV WORKSEED?

icon opettajat

Lärarna

­Höjer administrativ effektivitetet och sparar lärarens tid (även 4 timmar per vecka per lärare), samt möjliggör att läraren kan konsentrera på det väsentliga.

► ­Hjälper att identifiera topp presterarna och sporra dem att prestera mera och snabbare, samt hjälpa medstuderarna.

­► Möjliggör att lärarna kan arbeta som ett team.

icon opiskelijat

Studerande

► ­Effektiverar studerarens tid och motiverar studeraren.

► Förbättrar
kvaliteten på pedagogiken.

►  Lösningen har utvecklats så att den passar bra också för specialstuderanden.

icon yritykset

Handledare (APL/LIA)

► Med hjälp av Workseed kan man hantera hela arbetsplatslärandeprocessen, vilket hjälper handledningen och minskar pappersarbetet.

► Förbättrar kvaliteten på handledningen.

► Skapar relevant kunskapsinformation för att stöda möjliga rekryteringen.

icon oppilaitoksenjohto

Administration

► Dokumenterar det pedagogiska arbetet, vilket bland annat har till följd när det gäller den administrativa delen: stöder möjliga auditeringar, stöder finansieringsprocessen och hjälper till att lösa rättssäkerhetsfrågor.

icon tietohallinto

IT-avdelningen

►SaaS (Software as a Service) – stora IT-investeringar eller implementationsprojekt
behövs inte.

► Lösningen har utvecklats enligt GDPR- och WCAG-direktiver. Datan sparas i Europas ledande datacentrum. 

KUNDER

4.5/5
Workseed kan tas lätt och snabbt i bruk, vilket har varit speciellt värdefullt under corona-perioden. Lösningen har hjälpt mycket lärarnas vardag, speciellt inom webblärandet, yrkesprov och respons/bedömning både i skolan och på arbetsplatset.

Integrationen mellan Workseed och skoladministrationslösningen har gjort användandet även smidigare. Våra studeranden har gillat användbarheten av lösningen och de möjligheter den ger, t.ex att man kan arbeta oberoende av tid och plats och skapa kunskap enligt individuella krav/tidtabell.
Juri Mynttinen, lärare
TAKK, Tammerfors yrkesvux
4/5
Med hjälp av Workseed är det tydligt lättare att hantera hela handledningsprocessen . Arbetsplatslärandet blir mera målorienterad och bedömning görs baserat på de målen och centrala innehållet man har definierat. Med hjälp av Workseed har jag också haft bättre möjligheter att gå igenom halvtidsbedömningar före bedömningssamtalet.

Workseed kan tas snabbt i bruk och det är enkelt för studeranden och handledarna att använda Workseed. Slutresultaten av Workseed är att man upplever en bättre handledning.
Sanna Leppänen, Lektor / socialbranschen
Yrkeshögskolan Lab
4/5
Mina studerare har gett väldigt bra feedback om Workseed som de har använt då de har arbetat på fältet (inlärning i arbetet).
Katja Finnilä, Lärare
Tammerfors Yrkeshögskola (TAMK)

KONTAKT

Boka en demo av Workseed med specialisten!

logo hd dark succeed with 600px 2