EN INNOVATIV LMS-LÖSNING FÖR YRKESPROGRAM OCH YRKESHÖGSKOLOR

FUNKTIONALITETER

kuva1.1.1 scaled

Kompetensorienterad bedömning och uppföljning

►Kompetensorienterad bedömning och uppföljning av lärandet i alla relevanta lärmiljöer (t.ex. skolan, APL/LIA, e-lärningsplattformar, simulatorer).

►Kommunikationsfunktionaliteter som stöder bedömningen och uppföljningen

kuva2.1.1 scaled

Inlärning på arbetsplatsen

► Många funktioner som fullständigt stödjer inlärning på arbetsplatsen/APL/LIA (till exempel kommunikation mellan alla inblandade parter, kompetensbaserad bedömning, dokumentation av inlärningsprocessen, automatisering av APL/LIA-processer).

► Fullt stöd för mobila enheter – studenternas resultat kan dokumenteras oavsett tid och plats.

kuva3.1.1 scaled

Individuella läroplaner

► Möjlighet att skapa individuella läroplaner.

► Öppen distribution av studiematerial.

kuva4.1.1 scaled

Modern öppen arkitektur

► Modern öppen arkitektur som gör det möjligt att integrera med relevanta IT-system (såsom olika administrativa IT-lösningar, nationella databaser, simulatorer och e-lärningsplattformar som till exempel Moodle och Google Classroom).

VAD UPPNÅR MAN MED HJÄLP AV WORKSEED?

icon opettajat

Lärarna

► Ökar administrativ effektivitet och sparar lärarens tid (upp till 4 timmar per vecka per lärare), vilket låter läraren fokusera på det väsentliga.

► Hjälper till att identifiera topp presterande elever och sporra dem att prestera ännu bättre, samt stödja sina kamrater.

► Underlättar för lärarna att arbeta som ett team.

icon opiskelijat

Studerande

► Effektiviserar studentens tid och ökar motivationen

► Förbättrar pedagogikens kvalitet.

► Lösningen är skräddarsydd för att även passa specialstudenter.

icon yritykset

Handledare (APL/LIA)

► Med Workseed kan man hantera hela arbetsplatslärandeprocessen, vilket underlättar handledningen och minskar pappersarbetet.

► Förbättrar kvaliteten på handledningen.

► Genererar relevant kunskapsinformation som stöder eventuell rekrytering.

icon oppilaitoksenjohto

Administration

► Dokumenterar det pedagogiska arbetet, vilket bland annat gynnar den administrativa delen: stöder eventuella revisioner, underlättar finansieringsprocessen och bidrar till att klara rättssäkerhetsfrågor.

icon tietohallinto

IT-avdelningen

► SaaS (Software as a Service) – inga stora IT-investeringar eller genomförandeprojekt krävs.

► Lösningen är utvecklad enligt GDPR- och WCAG-riktlinjer. Datan lagras i ledande datacenter i Europa.

KUNDER

4.5/5
Workseed kan tas lätt och snabbt i bruk, vilket har varit speciellt värdefullt under corona-perioden. Lösningen har hjälpt mycket lärarnas vardag, speciellt inom webblärandet, yrkesprov och respons/bedömning både i skolan och på arbetsplatset.

Integrationen mellan Workseed och skoladministrationslösningen har gjort användandet även smidigare. Våra studeranden har gillat användbarheten av lösningen och de möjligheter den ger, t.ex att man kan arbeta oberoende av tid och plats och skapa kunskap enligt individuella krav/tidtabell.
Juri Mynttinen, lärare
TAKK, Tammerfors yrkesvux
4/5
Med hjälp av Workseed är det tydligt lättare att hantera hela handledningsprocessen . Arbetsplatslärandet blir mera målorienterad och bedömning görs baserat på de målen och centrala innehållet man har definierat. Med hjälp av Workseed har jag också haft bättre möjligheter att gå igenom halvtidsbedömningar före bedömningssamtalet.

Workseed kan tas snabbt i bruk och det är enkelt för studeranden och handledarna att använda Workseed. Slutresultaten av Workseed är att man upplever en bättre handledning.
Sanna Leppänen, Lektor / socialbranschen
Yrkeshögskolan Lab
4/5
Mina studerare har gett väldigt bra feedback om Workseed som de har använt då de har arbetat på fältet (inlärning i arbetet).
Katja Finnilä, Lärare
Tammerfors Yrkeshögskola (TAMK)

KONTAKT

Boka en demo av Workseed med specialisten!

logo hd dark succeed with 600px 2

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI