En innovativ LMS-lösning för yrkesprogram och yrkeshögskolor

HUFVUFUNKTIONALITETER

KOMPETENSORIENTERAD BEDÖMNING OCH UPPFÖLJNING

  • Kompetensorienterad bedömning och uppföljning av lärandet i alla relevanta läromiljöer (t.ex. skolan, APL/LIA, eLearning omgivningar, simulatorer) och kommunikationsfunktionaliteter som stöder bedömningen och uppföljningen

INLÄRNING I ARBETET

  • Flera funktionaliteter som fullt ut stöder inlärning i arbetet/APL/LIA (t.ex. kommunikation mellan alla parter, kompetensorienterad bedömning, dokumentation av lärandet, automatisering av APL/LIA-processer)
  • Fullt stöd för mobila verktyg – de studerande resultat kan dokumenteras oberoende av tid och plats

INDIVIDUELLA STUDIEVÄGAR

  • Skapandet av individuella studievägar
  • Öppen distribution av läromaterialet

MODERN ÖPPEN ARKITEKTUR

  • Modern öppen arkitektur, vilket möjliggör integrering till relevanta IT-system (olika administrativa IT-system, nationella datakällor, simulatorer, eLearning lösningar, t.ex. Moodle och Google Classroom)

KUNDER

Våra lärare är entusiastiska över Workseed! De har till förfogande en lätthanterlig IT-lösning för kompetensorienterad bedömning och uppföljning av lärandet. Vi ser Workseed som ett paraply, där man kan koppla olika lärmiljöer. Det spelar ingen roll var lärandet sker, bedömningsprosessen är alltid enhetlig och snabb att genomföra, även med en mobiltelefon.

Med hjälp av Workseeds visualiseringar kan studerarna lätt se det yrkeskunnandet som yrkesutbildningen skall leda till.
Harri Savonen
Workseed kan tas i bruk väldigt lätt och snabbt.
Anssi Salmi, Lektor Vanda yrkesläroverk (Varia)
Mina studerare har gett väldigt bra feedback om Workseed som de har använt då de har arbetat på fältet (inlärning i arbetet/APL/LIA).
Katja Finnilä, Lärare Tammerfors Yrkeshögskola (TAMK)

KONTAKT


sales@workseed.fi or +358 40 648 1188

WORKSEED OY
Laserkatu 6
FI-53850 Vilmanstrand