KOUTSAA HUOMISEN HUIPPUOSAAJAT

Ketterä pilvipohjainen LMS ammattioppilaitoksille, -korkeakouluille ja yrityksille.

OMINAISUUDET

Osaamisperusteisuuden kehittäminen

► Opiskelijoiden osaamisen arviointi tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti kaikissa oppimisympäristöissä, esim. työpaikka, harjoittelualue, verkko-oppimisympäristö, koulutussimulaattori jne.

► Opiskelijan etenemisen, kertyneen ja puuttuvan osaamisen visualisointi.

► Näyttömateriaalin koostaminen portfolioon osaamisen arvioinnin tueksi.

Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen seuranta

► Harjoittelu- ja opinnollistamisprosessin hallinta, etäohjaus ja viestintä opiskelijan, harjoittelupaikan ja opettajan välillä.

► Alakohtaisesti suunniteltavat oppimispäiväkirjat medialiitteineen mahdollistavat monipuolisen päivittäisen raportoinnin ja kehittymisen reflektoinnin.

► Suunniteltu helppokäyttöiseksi älypuhelimella, missä ja milloin tahansa.

Oppimispolut ja yksilöllinen eteneminen

► Käytännön harjoitus- ja portfoliotehtävien luonti opettajatiimin toimesta.

► Tehtävissä huomioidaan käytettävissä olevat oppimisympäristöt, opiskelijoiden olemassa oleva osaaminen ja erityisen tuen tarpeet.

► Tehtävien automaattinen avautuminen etukäteen suunnitellussa järjestyksessä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen.

Monipuoliset integrointimahdollisuudet

Automatisoidut kaksisuuntaiset tiedonsiirrot opiskelijahallintojärjestelmiin sekä O365-kertakirjautuminen (Azure AD).

► Ulkopuolisten tehtävien ja aktiviteettien linkitys oppimispolkuun (Moodle ja Google Classroom).

► Liitännät alakohtaisiin oppimisympäristöihin, koulutussimulaattoreihin ja LTI-tuen tarjoaviin ohjelmistoihin (esim. Creanex SimTrainer ja Prodiags).

HYÖDYT

Opettajat

► Säästää hallinnollista työtä jopa 4 tuntia viikossa.

► Yksinkertainen käyttöönotto ja vähäinen koulutuksentarve.

► Tiimiyttää opettajat ja yhtenäistää käytänteitä opiskelijoiden ohjaukseen, palautteenantoon ja arviointiin.

► Aktiivinen käyttäjäyhteisö ja käytön tuki.

Opiskelijat

► Motivoi ja ohjaa ammatillisen portfolion laadinnassa.

► Käytettävyydessä huomioitu erityisen tuen tarpeet.

► Auttaa hahmottamaan tutkinnon rakenteen ja keinot puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

► Lisää aktiivisuutta ja opettaa itseohjautuvuutta.

Yritykset

► Opiskelijaharjoitteluiden hoito verkossa sujuvoittaa opiskelijaohjausta ja vähentää paperien pyörittelyä.

► Helppo käytettävyys aktivoi harjoitteluohjaajia säännölliseen palautteenantoon ja lisää vuorovaikutusta myös opettajien kanssa.

► Tehokas tapa vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden työnantajamielikuvaan.

Oppilaitoksen johto

► Edistää osaamisperusteista pedagogiikkaa ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä.

► Soveltuu kaikille koulutusaloille ja tutkintoihin kuten auto- logistiikka-, metsä, rakennus-, sähkö-, sosiaali- ja terveys-, liiketalous, matkailu ja ravitsemisala.

► Kehittää merkittävässä määrin oppilaitoksen laatujärjestelmää.

Tietohallinto

► Tuotteistetut integraatiot nopeuttavat käyttöönottoa ja säästävät kustannuksia.

► Parantaa opiskelijan ja koulutuksenjärjestäjän oikeusturvaa ja tietosuojaa.

► Kaikki asiakkaan tieto säilytetään EU:n alueella ja palvelussa on huomioitu GDPR:n ja saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

ASIAKKAITAMME

5/5
Workseed on helppo käyttää. Kaikki osapuolet näkivät opiskelijan tiedot omilla tunnuksillaan omista koneistaan, eikä tarvinnut siirrellä papereita toiselta toiselle. Ja koko ajan reaaliajassa pystyi tarkistamaan, mitä toinen ohjaaja oli kirjannut tai opiskelija itse. Kaikkiaan hieno ja helppo juttu jota toivon jatkossa jokaiselle opiskelijalle!
Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluohjaaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
5/5
Workseedin käyttöönotto yllätti yksinkertaisuudellaan Varian rakennusalan opettajat. Oppimispolkujen helppo muokattavuus opiskelijoidemme tarpeisiin sekä opiskelijoiden etenemisen visuaalinen seuranta ovat saaneet kiitosta myös digitaidoiltaan vähemmän kokeneilta opettajiltamme.
Liisa Huittinen, Rakennusalan opettaja
Vantaan ammattiopisto Varia
5/5
Workseed mahdollistaa opettajalle valmentavan työotteen, mikä kehittää opiskelijoita itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Workseedin avulla opiskelijoiden itseluottamus ja sinnikkyys nousevat.
Mikko Saarimaa
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
4.5/5
Workseed on nopeasti käyttöönotettava ohjelma, mikä muodostui arvokkaaksi etenkin koronakevään aikana. Ohjelma on helpottanut kouluttajiemme arkea verkko-opetustehtävissä, näyttöjen antamisessa sekä osaamisen arvioinneissa, niin työpaikoilla kuin koulussakin. Opiskelijaryhmien tuominen suoraan StudentaPlussasta on sujuvoittanut käyttöä. Opiskelijamme ovat tykänneet ohjelman käytettävyydestä sekä sen tuomasta edusta valmistua omalla aikataululla.
Juri Mynttinen, kouluttaja
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
4/5
Workseed tuo välittömät hyödyt ohjaavalle opettajalle, koska se auttaa pitämään koko harjoitteluprosessin paremmin kasassa. Harjoittelut ovat entistä tavoitteellisempiä ja arviointia tehdään tavoitteiden pohjalta keskittyen harjoittelun olennaisiin sisältöihin. Koska sovelluksen käyttö on nopeaa ja vaivatonta opiskelijoille ja työelämäohjaajille, olen voinut perehtyä mm. väliarviointeihin ennen arviointikeskusteluja. Lopputuloksena ohjauksen yhdenvertaisuus ja tasalaatuisuus koetaan parantuneen.
Sanna Leppänen, Sosiaalialan lehtori
LAB-ammattikorkeakoulu
4/5
Workseedin käyttöönotto yllätti tietohallintomme positiivisesti. Yrityksen asiantuntijat toimivat asiakaslähtöisesti ja projekti saatiin maaliin aikataulussa.
Veli-Heikki Anttolainen, tietohallintopäällikkö
Keuda

KIINNOSTUITKO?

Varaa ilmainen online demo tai ota yhteyttä!