Koutsaa huomisen huippuosaajat.

Ketterä pilvipohjainen LMS ammattioppilaitoksille ja -korkeakouluille

OMINAISUUDET

OSAAMISPERUSTEINEN ARVIOINTI JA KEHITTYMISEN SEURANTA

 • Opiskelijoiden osaamisen arviointi tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti kaikissa oppimisympäristöissä (esim. työpaikka, harjoittelualue, verkko-oppimisympäristö, koulutussimulaattori jne.)
 • Opiskelijan etenemisen, kertyneen ja puuttuvan osaamisen visualisointi.

TYÖPAIKOILLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN HALLINTA

 • Harjoitteluprosessin hallinta, etäohjaus ja viestinnän automatisointi opiskelijan, harjoittelupaikan ja opettajan välillä.
 • Workseed on käytettävissä älypuhelimella, missä ja milloin tahansa.  

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN JA HENKILÖKOHTAISET OPPIMISPOLUT

 • Käytännön harjoitus- ja portfoliotehtävät huomioiden opiskelijoiden olemassa oleva osaaminen ja erityisen tuen tarpeet.
 • Tehtävien yhteiskehittäminen mahdollista eri toimijoiden kesken.

MONIPUOLISET INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET

 • Ohjelmistoliitännät opiskelijahallintojärjestelmiin sekä suosituimpiin ammatillisen koulutuksen verkko-oppimisympäristöihin (mm. Moodle) sekä koulutussimulaattoreihin (mm. Creanex SimTrainer)

WORKSEEDIN HYÖDYT

OPETTAJAT

Säästää hallinnollista työtä jopa 4 tuntia viikossa. 
Yksinkertainen käyttöönotto ja vähäinen koulutuksentarve.
Systematisoi opiskelijoiden etenemisen ja kehittymisen seurannan.

OPISKELIJAT

Motivoi ja ohjaa ammatillisen portfolion laadinnassa.
Käytettävyydessä huomioitu erityisen tuen tarpeet.
Auttaa hahmottamaan tutkinnon rakenteen ja keinot puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

YRITYKSET JA HARJOITTELUPAIKAT

Selkeyttää opiskelijaohjausta ja lisää vuorovaikutusta opettajien ja harjoitteluohjaajien välillä.

Modernilla opiskelijaohjauksella mahdollista vaikuttaa opiskelijoiden työnantajamielikuvaan.

KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄT

Soveltuu kaikille koulutusaloille ja tutkintoihin kuten auto- logistiikka-, metsä, rakennus-, sähkö-, sosiaali- ja terveys-, liiketalous, matkailu ja ravitsemisala.

Parantaa opiskelijan ja koulutuksenjärjestäjän oikeusturvaa ja tietosuojaa. Kaikki asiakkaan tieto säilytetään EU:n alueella ja palvelussa on huomioitu GDPR:n vaatimukset.

ASIAKKAITAMME

Workseedin käyttöönotto yllätti yksinkertaisuudellaan Varian rakennusalan opettajat. Oppimispolkujen helppo muokattavuus opiskelijoidemme tarpeisiin sekä opiskelijoiden etenemisen visuaalinen seuranta ovat saaneet kiitosta myös digitaidoiltaan vähemmän kokeneilta opettajiltamme.
Liisa Huittinen, Rakennusalan opettaja
Vantaan ammattiopisto Varia
Workseed mahdollistaa opettajalle valmentavan työotteen, mikä kehittää opiskelijoita itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Workseedin avulla opiskelijoiden itseluottamus ja sinnikkyys nousevat.
Mikko Saarimaa
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Workseed on helppo käyttää. Kaikki osapuolet näkivät opiskelijan tiedot omilla tunnuksillaan omista koneistaan, eikä tarvinnut siirrellä papereita toiselta toiselle. Ja koko ajan reaaliajassa pystyi tarkistamaan, mitä toinen ohjaaja oli kirjannut tai opiskelija itse. Kaikkiaan hieno ja helppo juttu jota toivon jatkossa jokaiselle opiskelijalle!
Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoitteluohjaaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SERTIFIOITUA PEDAGOGIIKKAA

 • Workseedin pedagoginen lähestymistapa auttaa opettajia suunnittelemaan oppimistehtävät oppimistavoitteiden mukaisiksi.
 • Arvioinnin johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää silloin, kun pyritään kehittämään ammattitaitoa. Workseedin avulla opiskelija saa palautetta opettajilta, työharjoittelun ohjaajilta ja kanssaopiskelijoilta.
 • Workseed tukee monipuolisesti taitojen kehitystä arvioinnin ja reflektoinnin kautta: luovasta ongelmanratkaisusta yhteistyötaitoihin.
 • Workseedin avulla opiskeilijat kehittävät tietoisesti tärkeitä oppimaan oppimisen taitoja.

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko varata online demon tai tarvitsetko lisätietoja?

Ota rohkeasti yhteyttä
sales@workseed.fi tai +358 40 648 1188

WORKSEED OY
Laserkatu 6, C-rakennus
FI-53850 LAPPEENRANTA FINLAND