En agil molnbaserad LMS
för yrkesprogram och yrkeshögskolor

Workseed LMS är en lärplattform som är genuint
utformad för yrkesutbildningens behov.

50000
användare i utbildningsinstitutioner
100
utbildningshandledare använder plattformen
0 %
av yrkeshögskolor i Finland använder plattformen

Varför välja Workseed som lärplattform?

Lätt att använda för alla

Workseed has utvecklats specifikt för yrkesutbildningens behov

Användargränssnittet innehåller ingenting extra, bara det rätta innehåll i rätt tid. Plattformen lämpar sig även för studerande som behöver speciell stöd. 

Workseed används genom browsern och den fungerar på alla mobila enheter. Webbaserade appen använder mobila enhetens funktioner till fullo, och användare kan skicka till exempel foton och videor direkt från fältet.
Plattformen gör det lättare att kommunicera mellan studerande, lärare, och handlerade, utan att glömma dataskydd. 

Lärarna kan följa studerandenas studieframsteg individuellt och på gruppnivå. Studerande kan följa sina framsteg. Plattformen följer deadlines och skickar automatiska påminnelser.

Kompentensbaserad uppföljning i alla lärmiljöer

Workseed innehåller verktyg som är lätta att använda för att skapa läroplaner

Skapa intuitiva laroplaner som stöder examensstruktur och tillåter studerande att visa sina kunskaper och lärarna att monitorera deras framsteg. Administrera teoretiska material, praktiska uppgifter och arbetsprov genom samma plattform. Plattformen kan användas med mobila enheter i vilken som helst lär- eller arbetsmiljö, från klassrum till arbetsplats, från simulatorer till viktrum. 

Uppgifter kan anpassas till utbildarens pedagogiska modell, examensstruktur och lokala lärmiljöer. Uppgifter kan innehålla interaktiva H5P-komponenter, och uppgifter som finns i andra digitala plattformar kan lätt länkas till Workseed, till exempel VR/AR-system, simulatorer, och andra lösningar som använder LTI-standard. 

Plattformen möjliggör feedback och bedömning av kompeteneser i enlighet med examenskrav. Plattformen visualiserar studieframsteg, ackumulerade kompetenser, saknade kompetenser, och motiverar studerande. 

Läroplaner kan automatiseras och studerandena kan avancera i sin egen takt. 

Stöd för inlärning på arbetsplatsen (LIA, APL)

Skapa en digital process som engagerar handledare

Skapa lätt en process för att monitorera lärande i arbetsliv. Till exempel

 • skicka, godkänn och skriv under praktikavtal 
 • skapa, godkänn och diskutera elevens individuella mål
 • skapa och evaluera teoriuppgifter  
 • motta och evaluera arbetsjournaler, rapporter eller arbetsprov 
 • följ arbetstider
 • ge interium- och slutbedömningar 

Arbetspraktik baserar sig på kommunikationen mellan studerande, lärare och handledare. Plattformen är en central komponent för handledning och feedback. 

Molnbaserad lösning med mångsidiga integrationer

En molnbaserad SaaS (Software as a Service) plattform är lätt att ta i bruk. Ingen stor onboarding-projekt eller IT-investering behövs.

En fullständigt molnbaserad tjänst garanterar att plattformen är lätt och säker att använda, oberoende av tid och plats. Vi ser till att alla data lagras säkert och i enlighet med GDPR. 

I början av användningen implementerar vi alla nödvändiga integrationer med existerande datasystem, till exempel:

 • Microsoft Active Directory, som gör att man kan logga in med Office 365 kontot
 • Automatisk datamigrering till institutionens administrativa system genom oftast bidirektionella integrationer
 • Moodle-integration
 • Integration till branschspecifika lärmiljöer och utbildningssimulatorer (t.ex. Creanex, SimTrainer) och program med LTI-stöd (t.ex. WondaVR)

Workseed kan anpassas till användarens varumärke för att skapa organisationens eget akademi! 

Expert support

Vi erbjuder omfattande supporttjänster från produktutbildningar till innehållsproduktion.

Vi erbjuder aktiv kundtjänst åt alla användare oberoende av roll. Är du då innehållsproducent, lärare, handledare eller studerande, du kan alltid vända dig till vår tekniska tjänst i support@workseed.fi eller 040 662 6682. 

I problemsituationer har vi en omfattande stödportal med dokumentation och tips för olika situationer. Du kan även utveckla dig som en H5P-expert med hjälp av våra materialer! 

Ni kan alltid beställa utbildningstjänster som hjälper er att använda produkten till sin fulla potential, skapa bättre innehåll, eller använda H5P-funktioner.

Färdiga innehållsprodukter och lärmaterial

Med färdiga material kan du använda Workseed som branschspecifik plattform utan att bekymra dig över innehållsproduktion

Vi erbjuder färdiga och testade branschspecifika lärjournaler som dina studerande kan använda för att lämna in sina arbetsprov under praktik (till exempel skriftligt eller genom foton och videor) och reflektera över sina studieframsteg.

Journalen kan även användas för att rapportera arbetstider och räkna automatiskt arbetsdagar. Journaler har utvecklats specifikt att användas med mobila enheter när och var som helst. 

Boka demo eller kontakta oss i sales@workseed.fi

Se i videon nedan hur Hahrska Gymnasiet i Västerås använder Workseed Dagböcker för att skapa ett transparent underlag för utvärdering av lärande i arbetet.

Visste du att lärarna i yrkesutbildning är ofta missnöjda med den digitala lärplattformen de använder?

De flesta digitala plattform har skapats för bruk i grundskolan eller på universitetet. Det är ofta svårt eller omöjligt att använda dem i yrkesutbildning. Detta gör lärarnas jobb svårare, på grund av att:

 • det är inte möjligt att administrera kärnfunktioner, såsom inlärning i arbete 
 • komplicerat användargränssnitt gör att lärarna inte kan använda plattformen utan konstant stöd
 • plattformen går inte att integreras med andra verktyg, vilket ökar behovet för manuellt arbete
 • plattform som utbildningsinstitutioner uppehåller själv används ofta inte till fullo

Detta kan ändras. Med hjälp av en lärplattform som har utvecklats specifikt för yrkesutbildning har tiotals yrkesskolor och yrkeshögskolor ökat sin effektivitet och lärarnas trivsel. 

Varför är det vettigt att använda en LMS som är skräddarsydd för yrkesutbildning?

Frigör lärarnas tid för produktivt arbete

Pedagogiska modellen i yrkesutbildning är unik. En stor del av inlärningen sker på arbetsplatser genom lärande i arbete (LIA) eller arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär mängder av extra administrativt arbete för lärare. En LMS som på riktigt stödjer kommunikationen mellan lärare, elev och praktikhandledare gör att lärares arbete blir effektivare. I stället för att skicka hundratals emails och åka regelbundet till elevernas arbetsplatser kan lärarna koncentrera sig till det relevanta. 

Mäta elevernas studieframsteg och kompetenser holistiskt

 

Kompetensbasering i utbildning kräver att kompetenser, bedömningskriterier och rapporteringsverktyg finns på lärplattformen från början. Att integrera dessa funktioner till en existerande plattform efteråt leder till dålig användarvänlighet och suboptimal användning. 

Kombinera teoristudier med arbetspraktik

En viktig del av yrkesutbildning är kombinationen mellan praktiska kompetenser och teorikunskaper. Från en pedagogisk synpunkt är det viktigt att eleven förstås förbindelsen mellan båda två. Många lärplattformar använder en silomodell var uppdrag är antingen teoretiska eller praktiska. I slutet kan lärarna inte veta säkert om eleverna kan tillämpa teoretiska kunskaper i sitt arbete. 

En digital och papperslös praktikprocess

En stor del av ett yrkesexamen studeras på arbetsplatsen. Arbetsplatsen som lärmiljö kommer sannolikt att bli ännu viktigare i framtiden. Samtidigt stannar ansvaret över elevens framsteg hos läraren, även när själva inlärning sker på distans. Det blir ytterst viktigt att praktikhandledaren är engageras i lärplattformen och ges möjlighet att bedöma elevens framsteg. En välutvecklad plattform gör det lätt att kommunicera och koordinera arbetet mellan skolan och arbetsplatsen på ett effektivt sätt och utan onödigt administrativt arbete. 

Erbjud individualiserad stöd

Det är skolans lagliga plikt att utveckla individualiserade studiebanor och studieplan. Traditionella lärplattform gör dessa plikter svåra att implementera, eftersom e-kurser är ofta statiska och kan inte personaliseras på ett vettigt sätt. I dessa fall krävs det mycket manuellt arbete från läraren. En plattform som 

En plattform som utvecklats med tanke på yrkesutbildning och studier med LIA eller APL -avsnitt erbjuder mer flexibilitet och flera sätt att individualisera studieenheter. Workseed låter läraren skapa individualiserade studiebanor, organisera kurser som inte är linjära och följa individuella studerandenas framsteg.

Skapa data för att utveckla pedagogiska metoder

En gång plattformen har skalats för bruk inom organisationen, kan den användas för att skapa data om pedagogiska metoders effekt. Data kan användas för att omvärdera praktikplatsers kvalitet, identifiera praktikplatser som inte har varit optimala, dela till stöd och utbildning till lärarna, och utveckla kursmaterial och lärmiljöer. 

Engagera elever

En lätt användbar plattform som eleverna är nöjda med gör att de producerar mer data om deras framsteg och erfarenheter utanför själva skolan. Till exempel inlärninsdagböcker som används med en mobil enhet har visat sig vara ett effektivare sätt att följa studieframsteg än traditionella skriva rapporter. 

Branschspecifika dagböcker ökar elevernas motivation vidare. Framsteg kan dokumenteras på ett vettigt och lätt sätt vid arbetet. Plattformen hjälper både eleven och läraren i fall av förseningar. 

Uppnå mest värde inom yrkesutbildning genom att använda en LMS som är industrispecifik

Genom att skaffa sig en plattform och tillhörande tjänster som har skräddarsytts för yrkesutbildningens behov uppnår du mest värde för investering. Organisationen kan få mest nytta av plattformen och alla extra material och tjänster är relevanta för användare. 

Våra senaste artiklar för utbildninsinstitutioner

No posts found!

Opistobanneri 1

Ketterä pilvipohjainen LMS ammatilliseen koulutukseen

Workseed on suunniteltu osaamisperusteisen koulutuksen tarpeisiin

Ammatillisen koulutuksen tarpeisiin luotu alusta

Workseed on kehitetty tiiviissä yhteistyössä ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Se on optimoitu ammatillisen koulutuksen haasteisiin ja sen avulla täytät helposti lakisääteiset opetuksen velvoitteet. Alusta sisältää juuri ammatillisen koulutuksen kontekstiin luotuja työkaluja osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen.

Osaamisperusteisuus ja yksilöllistäminen

Workseed tarjoaa työkalut osaamisperusteiseen opetukseen ja opetuksen yksilöllistämiseen. Opiskelijoille laaditaan yksilölliset opintopolut ja oppimistavoitteet perustuen opintosuunnitelmaan ja tutkinnon osiin. Opettajalle tarjotaan helpot työkalut opiskelijoiden ohjaamiseen.

Osaamisen hankkiminen työelämässä

Workseed mahdollistaa osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen työelämässä. Se aktivoi opiskelijoita dokumentoimaan oppimistaan, antaa opettajalle paremman tilannekuvan, mahdollistaa työpaikkaohjaajalle vaivattoman pääsyn alustalle ja antaa objektiivisen perustan työelämäjaksojen arvioinnille.
Jakaja

Oppimispäiväkirjat

Päiväkirjat ovat Workseed -oppimisympäristön työkalu, joilla opiskelijat dokumentoivat omaa oppimistaan ja saavat palautetta opettajilta ja harjoitteluohjaajilta. Se on osaamisen hankkimisen hallinnan työkalu, joka tekee arvioinnista läpinäkyvää ja parantaa viestintää harjoittelun osapuolten välillä.

Tutustu Workseedin ominaisuuksiin

Workseed on ketterä LMS joustavaan koulutukseen. Tutustu alustan ominaisuuksiin tarkemmin alla.

 • Työssäoppimisen hallinta

  Workseed mahdollistaa osaamisen hankkimisen työelämässä aina sopimuksen laatimisesta työnäytteen tekemiseen.

 • Työpaikkaohjaajan kirjautuminen

  Työpaikkaohjaaja pääsee vaivattomasti ja turvallisesti alustalle myös ilman omaa käyttäjätiliä.

 • YTO-jaksojen integrointi

  Alusta tarjoaa työkalut YTO-jaksoihin liittyvien harjoitteiden ja teoriatehtävien tuomisen osaksi ammatillisia tutkinnon osia.

  Lue lisää

 • Osaamisen osoittaminen

  Alusta mahdollistaa näyttöjen tekemisen harjoittelupaikalla ja suoritusten automaattisen viennin opiskelijahallintojärjestelmään.

 • Opetussuunnitelman mukainen osaaminen

  Arvioinnin perusteena olevat osaamistavoitteet on helppo laatia opetussuunnitelman mukaisiksi.

 • Tekninen tuki

  Et jää koskaan alustan kanssa yksin. Tarjoamme kattavan teknisen tuen sekä riittävät resurssit käytön opetteluun.

 • Pilvipohjainen alusta

  Pilvipohjainen alusta toimii selaimessa ketterästi kaikille käyttäjille. Sen käyttöönotto on vaivatonta ja se toimii kaikilla laitteilla.

 • Sisällöntuotannon työkalut

  Luo uusia oppisisältöjä helposti tai kierrätä vanhat materiaalit verkkokurssiksi.

 • Helppokäyttöinen kaikille

  Käyttöliittymässä ei ole mitään ylimääräistä. Yksinkertainen alusta sopii kaikille käyttäjille taustasta riippumatta.

 • Opintojen seuranta

  Koulutusvastaava voi helposti seurata oppimisen edistymistä. Oppijat hahmottavat etenemistään helposti.

 • Käyttöönotto ja ylläpito

  Alusta toimitetaan käyttövalmiina. Huolehdimme alustan ylläpidosta, tietoturvasta ja varmuuskopioista.

 • Joustava hinnoittelu

  Palvelu voidaan hinnoitella kiinteästi tai sopeuttaa käyttöön. Jokaiselle organisaatiolle löytyy sopiva ratkaisu.

Integraatiot

Workseed on yhdistettävissä ketterästi oppilaitoksen
käyttämiin tietojärjestelmiin -LTI ja SCORM standardien avulla.

Ammatilliset opettajat ovat harvoin tyytyväisiä oppimisalustaansa.

Monet käytössä olevat oppimisalustat ovat saaneet alkunsa yliopistomaailmasta tai peruskouluista. Siksi niiden sovittaminen ammatilliseen koulutukseen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

 • Toiminnot eivät mahdollista keskeisten prosessien järkeistämistä, kuten esimerkiksi käytännön harjoittelujaksojen hallintaa.
 • Alustojen moninaisuus ja ominaisuuksien laaja kirjo aiheuttavat ähkyn, eikä yksinkertaisenkaan asian toteutus onnistu ilman asiantuntijan tukea.
 • Oppimisalusta ei integroidu oppilaitoksen muihin järjestelmiin, mikä lisää tarpeettomia manuaalisia työvaiheita.
 • Oppilaitosten itsenäisesti ylläpitämät oppimisalustat ovat usein puutteellisesti ohjeistettuja loppukäyttäjille mm. pedagogisen hyödyntämisen osalta.

Asian ei tarvitse kuitenkaan olla näin. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen lähtökohdista suunnitellun oppimisalustan avulla kymmenet ammattioppilaitokset ja AMK:t ovat pystyneet innostamaan opettajia ja vaikuttamaan positiivisesti opetushenkilöstön tuottavuuteen.   

Haluatko kuulla lisää?

Voit varata demon asiantuntijoidemme kanssa täällä.
demo 2 1 1 1

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI