Creanex ja Workseed luovat seuraavan sukupolven simulaatio-opetusta ammatilliseen koulutukseen

Yritysten yhteistyöllä vastataan ammatillisen koulutuksen reformin tuomiin muutoksiin koulutuksen järjestäjille. Lähiopetuksen väheneminen ja koulutuksen tuottavuuden kasvutavoitteet lisäävät mm. simulaatio-opetuksen määrää monilla koulutusaloilla. Simulaattorioppimisympäristöjen avulla opiskelijat voivat oppia kustannustehokkaasti ja turvallisesti eri työkoneiden käsittelytaitoja ja työmalleja.

Oppimisympäristöjen siiloutuminen ja ohjelmistojen välisen kommunikaation puute on ollut eräs merkittävimmistä ongelmista, kun on kerätty tietoja tekniikan alan opettajien kokemuksista erilaisista digitaalisista pedagogisista ratkaisuista. Opiskelijan taitojen kehittymisen seuranta opintojen aikana on usein opettajan aktiivisuuden varassa, koska toimivia työvälineitä ei ole saatavilla. 

Yhdistämällä Creanexin simulaattoriratkaisut Workseed-oppimisenohjaukseen koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää koulutussimulaattoreita aikaisempaa tehokkaammin opetuksessa. Simulaattoreilla hankitut taidot saadaan automaattisesti näkyväksi osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua ja simulaatioharjoitteiden arvioinnit voidaan pohjata tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Lopputuloksena kehittymisen seurannan kattavuus paranee ja historiatieto henkilökohtaisesta taitojen kehittymisestä on aina saatavilla opiskelijalle ja opettajalle.

Workseed-pilvipalveluun on saatavilla Creanex Simtrainer -liitäntä syksyn 2017 aikana.

Ota yhteyttä, niin kerromme aiheesta mielellämme lisää!

Markus Weiland (markus.weiland@workseed.fi), puh. 040 6481188
Joonas Korpela (joonas.korpela@creanex.fi), puh. 044 063 7716

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI