Workseedin tarina: Innovatiivisia ratkaisuja työelämälähtöiseen koulutukseen

Workseed LMS (Learning Management System) syntyi vuonna 2016 vastauksena ammatillisen koulutuksen reformin asettamin haasteisiin. Alustan alkuperäisenä tarkoituksena oli tukea oppimista työelämässä, helpottaa opintojen rakenteen hallintaa ja visualisoida opiskelijoiden yksilöllistä kehittymistä. 

Workseedin tiimin vahva kokemus sovelluskehityksestä ja tuotteistamisesta ohjasi työtä yksilöllisten oppimispolkujen kehittämiseksi.  Workseed oppimisympäristön ensimmäinen versio tuli käyttöön vielä saman vuoden aikana. 

Ensimmäiset alustan käyttäjät löytyivät ammattiopistoista, joissa Workseed mahdollisti paremman työssäoppimisen hallinnan ja seurannan kaikille osapuolille. Alustalla opiskelijat pystyivät dokumentoimaan etenemistään helposti, työpaikkaohjaajat saivat helpot työkalut palautteen antamiseen ja opettajat pystyivät paitsi seuraamaan opintojen etenemistä, myös antamaan yksilöllistä tukea. 

Pian alusta otettiin vastaan myös ammattikorkeakouluissa, jotka alkoivat priorisoida harjoittelujen prosessin kehittämistä. Viime vuosina myös monet yritykset ovat huomanneet Workseedin vahvuudet alustana perehdytyksille ja yrityskoulutuksille. 

Seuraavien vuosien aikana Workseedin alustaa jatkokehitettiin tiiviissä yhteistyössä eri ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yksityisen sektorin kanssa. Workseedille muodostuikin maine asiakaslähtöisenä yhteistyökumppanina, joka huomioi käyttäjien tarpeet erinomaisesti. 

Kehityksemme lähtökohtana on edelleen koulutuksen ja opettajien tarpeiden ymmärtäminen.  Emme jäljittele markkinoiden yleisiä käytäntöjä, vaan luomme uusia innovatiivisia ratkaisuja työelämälähtöiseen koulutukseen käyttäjille, joiden tarpeisiin ei ole vastattu riittävästi. 

Lisäksi tarjoamamme palvelut kumpuavat oppilaitosten tarpeista, joten tarjoamme merkittävää tukea myös uusien pedagogisten toimintamallien käyttöönottoon.

Uskomme, että kun tuotekehityksemme ja palvelumme perustuvat käyttäjien tarpeiden ymmärtämiseen, voimme tarjota markkinoiden innovatiivisimman alustan työelämälähtöiseen koulutukseen – niin ammattiopistoille, ammattikorkeakouluille kuin yrityksillekin. 

Tiimimme

henkilö Markus Weiland 150x150 1

Markus Weiland

CEO

+358 40 648 1188

henkilö Teemu Tiainen

Teemu Tiainen

Solutions expert

+358 40 662 6682

henkilö Joakim Kytölä 150x150 1

Joakim Kytölä

Senior Adviser

henkilö Mikael Sommarberg 150x150 1

Mikael Sommarberg

Lead developer

henkilö Markus Huomo

Markus Huomo

QA Engineer

+358 40 5887774

henkilö Vesa Ylämäki

Vesa ylämäki

Full stack developer

henkilo Mikko Rautia

Mikko Rautiainen

Full stack developer

henkilo santeri

Santeri Talka

Digital Marketing Expert

Sertifioitua pedagogiikkaa

Workseedin pedagoginen lähestymistapa auttaa opettajia suunnittelemaan oppimistehtävät oppimistavoitteiden mukaisiksi.

Arvioinnin johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää silloin, kun pyritään kehittämään ammattitaitoa. Workseedin avulla opiskelija saa palautetta opettajilta, työharjoittelun ohjaajilta ja kanssaopiskelijoilta.

Workseed tukee monipuolisesti taitojen kehitystä arvioinnin ja reflektoinnin kautta: luovasta ongelmanratkaisusta yhteistyötaitoihin.

Workseedin avulla opiskeilijat kehittävät tietoisesti tärkeitä oppimaan oppimisen taitoja.

Tutustu sertifikaattiin täällä

Workseed Oy on mukana Kauppalehden Menestyjät-listalla. Menestyjä-yrityksiä ovat yritykset, jotka menestyvät Alma Talentin Menestyjäluokituksessa. Menestyjä-sertifikaatti on osoitus  monipuolisesta taloudellisesta menestyksestä ja suorituskyvystä kuudella osa-alueella:

kasvu * kannattavuus * tulos
maksuvalmius * vakavaraisuus * riskinsietokyky

Menestyjä-sertifikaatti on merkki luotettavasta kumppanista. Se perustuu analyysiin ja auttaa muodostamaan kattavan kuva yrityksen tilanteesta. Sertifikaatti auttaa ennakoimaan yrityksen taloudellista menestystä myös jatkossa.

Tutustu Workseedin Menestyjä -tietoihin täällä. 

Ota yhteyttä

Ota rohkeasti yhteyttä!

Workseed Oy
Oppilaankatu 4
FI-53100 LAPPEENRANTA FINLAND

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI