Digitalisaatiossa ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki – Myös opetusalalla!

Usein opetusalan digitalisaatiolla mielletään kymmenet, ellei sadat oppimista tukevat Appsit kännyköissä ja tableteissa, VR/AR-pohjaiset pelisovellukset, robotiikka jne. Pistemäisiin, yhden aineopetuksen haasteen ratkaiseviin sovelluksiin on opettajien helppo ihastua. Toimiessaan sovellukset monipuolistavat oppimista ja tekevät siitä ennen kaikkea hauskaa, mikä ruokkii oppijoiden motivaatiota. Edellisten kaltaisten digitalisaation ilmentymien kanssa on syytä muistaa, että ne eivät yksin riitä. Valitettavan usein uudet työvälineet eivät näy opintosuunnitelmissa ja vaarana on, että käyttö ei vakiinnu vaan jää yksittäisten opettajien aktiivisuuden varaan. 

Pedagogisten- ja toimintaprosessien hallintaan tarvitaan nykyaikaisia ohjelmistoalustoja, joiden tunnetusti tulisi tarjota yhteentoimivuus koulutuksenjärjestäjän käytössä olevien IT-järjestelmien ja digitaalisten oppimisympäristöjen kanssa. Alustat helpottavat uusien oppimista tukevien sovellusten käyttöönottoa, koska niiden avulla voi automatisoida tiedonkeruuta eri järjestelmistä ja jalostaa tietoa näkyväksi osaksi opiskelijan kehittymisen seurantaa. Lisäksi systemaattisella tiedonhallinnalla tarvittava tieto on aina saatavilla ja kaikkien osapuolten tietosuoja ja oikeusturva paranevat lähes huomaamatta.

Koulutussektorin rahoitusperusteiden muuttuessa digitalisaation tulee mahdollistaa opetuksen tuottavuuden kasvattaminen ilman, että laadullisista tavoitteista karsitaan. Toisin sanoen vähemmillä henkilöresursseilla on saavutettava parempaa laatua. Tavoite on suuri haaste koulutuksen järjeställe, koska teknologian sijaan keskiöön asetetaan yksittäisen opettajan sijaan koulutuksen järjestäjän koko henkilöstö sekä sidosryhmät, kuten työpaikoilla opiskelijaohjaukseen osallistuvat henkilöt.

Digitalisaatiossa tulee aina muistaa, että kyse on toimintatapojen muutoksesta. Koska harvat muutokset tapahtuvat yhdessä yössä, edut tulisi myydä kaikille toimijoille hyvissä ajoin ja organisaation keskeisimmät vaikuttajat tulisi valjastaa uusien toimintatapojen lähettiläiksi. Samaan tapaan kuin asiointi verkkopankissa on pitkälti korvannut jonotuksen pankin tiskillä, digitalisaation avulla tulee kyetä vähentämään opetushenkilöstön päivittäisiä rutiinitehtäviä. Onnistuessaan kaikilta käyttäjiltä pitäisi kuulua ”Tämähän on kätevää! Miksei näin ole toimittu ennen?”

Vanhan sanonnan mukaisesti ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämä on syytä muistaa, kun digitalisaatiosta haetaan ratkaisua opetusalan tehokkuuden ja laadun kasvattamiseen.

Workseed Oy on koulutusteknologia-alan yritys, joka on erikoistunut pedagogiikan kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Workseed on pilvipohjainen ohjelmisto osaamisperusteisen koulutuksen ja yksilöllisten oppimispolkujen hallintaan sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tehostamiseen. Ohjelmisto on saumattomasti liitettävissä suosituimpiin verkko-oppimisympäristöihin ja opiskelijahallintojärjestelmiin. Asiakkaitamme ovat ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut mm. Riveria, Varia, Omnia, SeAMK ja TAMK. Tutustu tarkemmin www.workseed.fi tai ota yhteyttä sales@workseed.fi / +358 40 648 1188.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI