Muutoksen tuulet puhaltavat suomalaisen ensihoidon koulutuksessa

Muutoksen tuulet puhaltavat suomalaisen ensihoidon koulutuksessa

Ensihoidon koulutus on Suomessa maailman huippuluokkaa. Oppilaitokset kehittävät jatkuvasti uusia toimintamalleja ja menetelmiä, jotka vastaavat yhteiskunnan ja ensihoidon toimintaympäristön muutoksiin. Tilanne on erityisen haastava, koska samanaikaisesti opetuksen painopiste lähiopetuksesta on siirtymässä osin ajasta ja paikasta riippumattomaan verkko-opetukseen ja digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Ensihoidon koulutuksessa käytännön harjoittelu on merkittävässä roolissa huippuosaamisen rakentamisessa. Ensihoitajalta vaaditaan asiantuntijuutta, joka rakentuu vahvan teoreettisen ja monipuolisen käytännön harjoittelun pohjalle. Käytännön harjoittelu tapahtuu osallistumalla ensihoitoyksikön toimintaan. Ensihoidon käytännön harjoittelun ja simulaatioharjoitteiden tueksi ensihoidon koulutuksessa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön ambulanssisimulaattori. Simulaatio-oppimisympäristö ja ambulanssisimulaattori tulee käyttöön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsolan kampukselle Kotkaan. 

Ambulanssisimulaattorin simulaatio-oppimisympäristö mahdollistaa ensimmäistä kertaa toteuttaa ensihoidon tapahtumaprosessin kaikki vaiheet, kuten hälytyksen vastaanottamisen, potilaan hoidon tilannepaikalla, siirron ambulanssiin, ambulanssin kuljettamisen, hälytysajon ja potilaan valvonnan kuljetuksen aikana. Potilaan turvallisuuden takaaminen on kaikissa tilanteissa tärkeää. Ambulanssisimulaattorilla pyritään kehittämään toimintamalleja esimerkiksi niin, että hoitovastuussa olevalla ensihoitajalla tulee olemaan päävastuu myös ambulanssin kuljettamiseen liittyvissä ajoturvallisuustekijöissä yhteistyössä kuljettajavastuussa olevan ensihoitajan kanssa. Vastaavaa ensihoidon kokkonaisvaltaisen simulaatio-oppimisympäristön tarjoavaa simulaattoria ei löydy muualta Suomesta taikka Euroopasta.

Simulaatio-opetus ensihoitajakoulutuksessa

Simulaatio-opetusta on hyödynnetty ensihoitajien koulutuksessa jo vuosia esimerkiksi harjoittelemalla vaativia ensihoitotilanteita hyödyntäen erilasia simulaatio-oppimisympäristöjä sekä potilassimulaattoreita. Simulaatio antaa ihanteelliset mahdollisuudet harjoitella hoitotehtäviä sekä turvallista ja luotettavaa tiimityötä.

Simulaatiolaitteet eivät kuitenkaan yksin riitä laadukkaaseen simulaatio-opetukseen, sillä hyvinkin merkittävä rooli on simulaation ohjaajalla. Ohjaajan on oltava kannustava ja pedagogisesti lahjakas, jotta opiskelija ei ujostelisi tekemiään virheitä taikka osaamisen puutetta. Varsinainen oppiminen tapahtuu vasta simulaation jälkipuinnissa, joka toimii simulaatiopedagogiikan kulmakivenä. Simulaation jälkipuinnissa opitut asiat käydään yhdessä läpi ryhmän kanssa ja opiskelija saa vastauksia kysymyksiinsä. Ensihoidon simulaatiotilanteessa arvioidaan osallistujan toiminnan lisäksi myös mm. vuorovaikutustaitoja, johtamista, teknisiä ja ei-teknisiä taitoja, kommunikointia ja tilanteenhallintaa.

Digitalisoitu simulaatio-opetuksen ohjaus ja osaamisen arviointi

Digitalisoimalla ambulanssisimulaattorilla suoritettavat skenaariot ja harjoitusohjelman, opetushenkilöstö voi itsenäistää opiskelijoita opinnoissaan ja luoda laatujärjestelmän osaamisen seurantaan. Laatujärjestelmän avulla automatisoidaan tutkinnon osaamistavoitteiden valvonta, minkä merkitys korostuu etenkin turvallisuuskriittisillä koulutusaloilla.

Opiskelijat voivat todentaa oman osaamisensa vaivattomasti dokumentoimalla harjoitukset älypuhelimen tai muiden kannettavien laitteiden avulla. Syntyvällä portfoliolla opiskelija voi aina osoittaa omat vahvuutensa esimerkiksi siirryttäessä työmarkkinoille.

Digitalisoidun arviointiprosessin avulla opiskelijan saaman palautteen määrä kasvaa ja arvioinneissa voidaan hyödyntää tehokkaammin reflektointia esim. itse- ja vertaisarviointien muodossa. Lisäksi kehittynyt koulutusteknologia mahdollistaa tehokkaamman ohjaajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen.

Workseed on lappeenrantalainen koulutusteknologia-alan yritys, joka kehittää pilvipohjaista ohjelmistoa osaamisperusteisen arviointiprosessin hallintaan. Asiakkaamme pystyvät yhdenmukaistamaan Workseedin avulla osaamisen arvioinnin kaikissa käyttämissään oppimisympäristöissä. Asiakkaitamme ovat ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, mm. TAMK, XAMK, PKKY ja Esedu. Tutustu tarkemmin www.workseed.fi.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI