Workseed-koulutusalusta vastaa nykypäivän osaamisen kehittämisen haasteisiin

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kouluttaminen, mukaan lukien oppimisen hallinta, voivat olla yrityksille haastavia ja erityisesti aikaa vieviä prosesseja. Sitouttava ja korkealaatuinen koulutusalusta on avainasemassa, mikäli yritykset haluavat kehittää liiketoimintaansa kustannustehokkaasti. Etenkin sertifiointien hallinta ja tämän automatisointi edesauttaa yrityksiä säästämään resursseja ja varmistamaan, että kaikki vaaditut pätevyydet ovat ajan tasalla.

Verkko-oppimis- ja HR-alustoista on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja, mutta valitettavasti monista niistä puuttuu tärkeä pedagoginen lähtökohta. Taustani usean vuoden ajalta henkilöstöhallinnon parista, auttoi ymmärtämään yritysten moninaisia koulutustarpeita ja yllätyin positiivisesti Workseedin poikkeuksellisen vahvasta pedagogisesta perustasta (alusta on käytössä monissa suomalaisissa ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa). Workseed-koulutusalusta antaa työntekijöille ja esihenkilöille mahdollisuuden olla helposti tiiminä vuorovaikutuksessa keskenään, sisältäen älykkäitä muistutuksia vastausten lähettämisestä sekä tarvittavien kurssien suorittamisesta. Lisäksi Workseed-koulutusalustalla yritykset voivat tunnistaa ydinosaamisensa ja sertifiointiprosessit ovat käytettävissä samalla koulutusalustalla kuin kaikki tarvittavat kurssitkin. Sertifikaatit voidaan linkittää kurssin suorittamiseen ja niitä pystytään helposti muokkaamaan jokaiselle koulutukselle tarpeen mukaan.

Yksi erinomainen esimerkki pedagogisista innovaatioista on etämentoroinnin tukeminen. Hyvin usein verkkokoulutus-  ja oppimisalustat ovat verkkokurssikeskeisiä, mutta todellisuudessa ammatillinen huippuosaaminen kentälle rakentuu todellisessa työympäristössä. Harmittavan usein tämä tosiasia kuitenkin unohdetaan koulutusalustaa valittaessa. Kun alusta tarjoaa integroidut ominaisuudet etämentorointiin, joilla on erinomainen mobiilikäytettävyys, alustaa voidaan hyödyntää hiljaisen tiedon keräämiseksi ja jakamiseksi sekä sen muuttamiseksi arvokkaaksi tiedoksi. Workseed-koulutusalusta sopii ehdottomasti kaikille yrityksille, jotka haluavat panostaa osaamisen kehittämiseen ja parantaa suorituskykyään kustannustehokkaasti.

Kirjoittaja:

Marie Leivo, Digital Marketing Specialist

marie@workseed.fi

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI