Metsäkoulutus ry aloittaa yhteistyön Workseed Oy:n kanssa

Metsäkoulutus ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalan koulutusta digitalisaation avulla ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on mm. edistää: osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis-/työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista, metsäalan koulutusvientiä sekä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin metsäalalla. Edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan Workseed pilvipalvelun avulla. 

Osana yhteistyötä Workseed tarjoaa Metsäkoulutus ry:n jäsenille 20%:n jäsenalennuksen Workseed sovelluksen kulloinkin voimassaolevista listahinnoista. Jäsenalennus koskee ainoastaan Metsäalaa. Metsäkoulutus ry ja Workseed tulevat järjestämään yhteistyön kick-off tilaisuuden, jossa yhteistyö ja Workseed-palvelu esitetään tarkemmin metsäalan kouluille.

”Metsäkoulutus ry perustettiin v. 2016 kehittämään metsäalan koulutusta ja yksi keino on digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa. Haluamme edistää parhaimpien opetusmenetelmien ja –työkalujen käyttöönottoa. Nyt julkaistu yhteistyö sopii erinomaisesti yhteen tavoitteidemme kanssa”, toteaa Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner.

”Suomalainen metsäklusteri on perinteisesti ollut globaali edelläkävijä ja esikuva, josta muut ottavat mallia. Metsäala on Workseedille strategisesti tärkeä asiakaskohderyhmä. Näemme, että ohjelmistossamme on merkittävää kansainvälistä potentiaalia ja haluamme olla mukana kehittämässä metsäalan pedagogiikkaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tähän Metsäkoulutus ry on erinomainen kumppani. Odotamme innolla mitä saamme yhdessä aikaan”, sanoo yrityksen perustaja ja Toimitusjohtaja Markus Weiland.

Metsäkoulutus ry on perustettu vuonna 2016 ja sen jäseninä ovat merkittävä osa Suomen metsäklusterin johtavista toimijoista ja koulutuksen järjestäjiä kaikilta koulutusasteilta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsä- ja biotalousalan koulutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vastaamalla työnantajien, yrittäjien, työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin. www.metsakoulutusry.fi

Ville Manner, toiminnanjohtaja, ville.manner@metsakoulutusry.fi, 050 3315425

Workseed Oy on suomalainen koulutusteknologian yritys, joka tarjoaa Workseed pilvipalvelua tehostamaan pedagogiikkaa ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Workseed on lyhyessä ajassa saanut erinomaisen vastaanoton markkinoilla – Workseediä käytetään jo noin kymmenellä osaamisalalla ja yrityksen asiakkaina ovat mm. Omnia, TAMK, PKKY, XAMK ja Varia. Lisäksi ohjelmistoa pilotoidaan tällä hetkellä Espanjassa ja Sveitsissä. Asiakkaat ovat sanoneet Workseedistä mm. seuraavaa: ”Opettajamme ovat innoissaan Workseedistä! Lopultakin heillä on käytössä helppokäyttöinen työkalu arviointien hallintaan ja opiskelijoiden osaamisen seurantaan, joka tukee aidosti tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia. Näemme PKKY:ssä Workseedin sateenvarjona, jolla voimme linkittää kaikki oppimisympäristömme fiksusti kokonaisuudeksi. Ei väliä missä oppiminen tapahtuu, arviointiprosessi on aina yhdenmukainen ja nopea suorittaa jopa kännykällä.” Harri Savonen Metsäalan koulutusjohtaja / PKKY.

Markus Weiland, Toimitusjohtaja, markus.weiland@workseed.fi, 0406481188

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI