Millä keinoilla tehostamme rakennusmestarikoulutusta?

Rakennusmestarikoulutuksen muutos on kasvattanut harjoittelujaksojen roolia opetuksessa ja synnyttänyt tarpeen työelämäpedagogiikkaa tehostaviin IT-ratkaisuihin.

Viime vuosina rakentamisen kasvu on ollut odotettua voimakkaampaa ja samalla kysyntä osaavista työnjohtajista on kasvanut huimasti. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurissa hankkeissa on pula työnjohtajista, mikä saattaa jopa hidastaa uusien rakennushankkeiden aloittamista. 

Rakennusalan koulutuksessa on ilmennyt haasteita.1990-luvulla kysyntä oli laman takia huono, minkä seurauksena koko rakennusmestarikoulutus lakkautettiin. Vasta vuonna 2007 rakennusmestareita alettiin kouluttaa uudelleen.  Alalla on korkea keskeytysprosentti (noin 30%), mihin on aiemmin saattanut vaikuttaa työelämälähtöisen opetuksen puute opintojen alkuvaiheessa.

Rakennusalan koulutuksessa on viime vuosina kuitenkin huomioitu enemmän rakennusyritysten vaatimuksia, minkä seurauksena on tullut uusia osaamisvaatimuksia ja opetussuunnitelmien osaamisperustaisuuden merkitys on korostunut. Osaamisen arviointi on enemmän työelämän todellisiin taitoihin pohjautuvaa ja opetuksen tavoitteet määritellään opiskelijan oppimistuloksina. Alan yrityksiä on osallistettu mukaan koulutukseen ja sitä kautta niille on myös siirtynyt lisää vastuuta. Työmaalla kerrytetty osaaminen on arvossa, minkä takia harjoittelun merkitystä on korostettu entistä enemmän. Työharjoittelun aikana tapahtuva systemaattinen ja jatkuva arviointi on kuitenkin tärkeätä, jotta pedagogiikka toteutuisi mahdollisimman tehokkaasti. Tässä digitaalisilla järjestelmillä voi olla merkittävä rooli.

Workseed on pilvipohjainen palvelu, jolla tehostetaan ja automatisoidaan käytännön harjoittelujaksojen läpivientiä. Workseed otettiin käyttöön Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) rakennusalan työnjohdonkoulutuksessa. Opiskelijat suorittavat työmaalla harjoittelupäiväksi asetetut tehtävät pareittain ja harjoitustyöt dokumentoidaan suoraan järjestelmään opettajan arvioitavaksi. Workseed tehostaa opiskelijoiden ajankäyttöä ja ryhmäytymistä, koska palvelu toimii tärkeänä reaaliaikaisena työpöytänä.

Workseedin avulla sekä opettajat, että ohjaajat voivat seurata opiskelijoiden etenemistä tehtäväpoluilla ja suorittaa helposti arviointeja. Workseedin avulla saavutetaan muitakin merkittäviä etuja: osaamisen arviointi voidaan tehdä aidosti osaamisperusteisesti ja lisäksi se tuo arviointitiedon kätevästi yhteen paikkaan.

Workseed on yhteensopiva Peppi-hallintojärjestelmän kanssa, mikä mahdollistaa palvelun sulautumisen osaksi asiakkaan tietohallintoa. Workseedin kaltaisilla palveluilla on merkittävä rooli opettajan työkaluna, kun yhä suurempi osa opetuksesta tapahtuu työmailla ja alan yrityksissä.

Workseed on lappeenrantalainen koulutusteknologia-alan yritys, joka kehittää pilvipohjaista ohjelmistoa osaamisperusteisen arviointiprosessin hallintaan. Asiakkaamme pystyvät yhdenmukaistamaan Workseedin avulla osaamisen arvioinnin kaikissa käyttämissään oppimisympäristöissä. Asiakkaitamme ovat ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, mm. TAMK, XAMK, PKKY ja Esedu. Tutustu tarkemmin www.workseed.fi.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI