Opetusteknologian hyvä mobiilikäytettävyys lisää opiskelijoiden aktiivisuutta

Opetusteknisten verkkosovellusten maine mobiilikäytettävyyden osalta ei yleensä ole ollut erityisen mairitteleva. Verkko-oppimisympäristöt ja muut verkkosovellukset on monesti toteutettu ikääntyneillä web-teknologioilla, jotka eivät kykene hyödyntämään uusien verkkoselainten tarjoamia ominaisuuksia, eivätkä ne monesti skaalaudu jouhevasti eri kokoisiin päätelaitteisiin. Käyttäjän peukalon ja etusormen väsyessä näytön zoomailuun käyttö vähenee ja siirtyy monesti pakonsanelemana tietokoneelle. Lopputuloksena oppimisprosessi ajasta ja paikasta riippumatta jää toteutumatta. 

Olemme Workseedin kehittäjänä kuunnelleet herkällä korvalla sovelluksemme käyttäjiltä saatua palautetta erityisesti mobiilikäytettävyyden osalta. Workseediä on pilotoitu mm. Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden ja matkailun koulutuksessa vuonna 2018. Pilotoinnista vastasi englannin kielen ja viestinnän lehtori Aria Kanerva, joka toteutti englanninkielisen opintojakson virtuaalisena Workseediin. Aiemmat toteutukset ovat pohjautuneet perinteisen verkko-oppimisympäristön käyttöön, joka on monesti koettu käytettävyydeltään huonoksi esimerkiksi videotehtävien palauttamiseen.

Opintojakso pohjautui mm. mobiilitehtäviin ja -päiväkirjoihin, joihin opiskelijat videoivat puhe- ja esitystekniikkaan liittyviä klippejä kännykällään. Kaikki aineisto tallennettiin Workseed-palveluun opettajan palautteenantoa varten. Opintojakson päätyttyä, Aria toteaa: ”Workseedin kännykällä laadittavat oppimispäiväkirjat lisäsivät selkeästi opiskelijoiden aktiivisuutta. Opiskelijat kokivat softan myös visuaalisesti miellyttävänä. Opettajana Workseed sujuvoitti opintojakson hallintaa ja säästi työaikaa”.

Hyvä verkkosovelluksen mobiilikäytettävyys ei välttämättä vaadi aina Appsia, eli päätelaitteen käyttöjärjestelmälle suoraan kehitettyä sovellusta. Verkkosovelluksen hyvällä mobiilioptimoinnilla on mahdollista saada aikaan Appsiin rinnastettava käyttökokemus ja monesti käyttäjä ei edes huomaa käyttävänsä palvelua selaimella.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI