Workseed oppimispäiväkirja

Päiväkirja yksinkertaistaa harjoitteluohjausta – pienellä sijoituksella

Ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisen määrä on kasvava trendi. Sen välitön vaikutus opettajien arkeen on tietysti se, että opiskelijoiden kanssa työskentely muuttuu hajautetuksi, eli lähiopetuksen ja -ohjauksen määrä pienenee. 

Tämä on omiaan lisäämään hallinnollista työtä ja vaikeuttamaan opiskelijoiden ohjaamista. 

Monen opettajan murhe on miten huolehtia työelämäjaksolla olevista opiskelijoista

 

Olivat opiskelijat sitten luokassa, kotona tai hiomassa käytännön taitojaan työpaikalla, opettaja kantaa kaikista pääasiallisen vastuun. Yleensä oppimisen hallintaan käytetään perinteisiä digitaalisia oppimisalustoja, joiden suunnittelussa ei ole huomioitu työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Siitä seuraa, että ammattikouluissa ollaan helisemässä, kun alusta ei aidosti tue oppimisen valvontaa kouluympäristön ulkopuolella. 

Opiskelijoista huolehtiminen ja siihen liittyvät rutiinit ovat opettajien oman muistin varassa. Esimerkiksi WhatsApp-viestittelyt opiskelijoiden kanssa kuormittavat opettajia usein myös vapaa-ajalla. Siitä huolimatta näkyvyys opiskelijan suoriutumiseen voi jäädä arvailujen varaan. Tämä korostuu erityisesti erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla.

Voit lukea laajemmin täältä ammatillisen koulutuksen nykyisistä haasteista. 

Ammatilliseen opiskeluun ja harjoittelujen hallintaan on saatavissa täsmätyökaluja, jotka on suunniteltu opettajien ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Nämä sujuvoittavat erityisesti opettajien hallinnollista työtä, kuin koulun ja työpaikan välistä viestintääkin. 

Uudet digivälineet kuitenki arveluttavat. Lisääkö uusi työkalu työtä? Onko se vaikea ottaa käyttöön? Miten se istuu käytössä olevien digialustojen rinnalle? Monesti myös pelätään kallista IT-projektia tai oppilaitoksen johdon reaktiota asiaan. Kaikki opettajat varmasti tietävät miten vaikea hankintoja on perustella johdolle.

Työharjoittelujen hallintaa ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista tehostaa – myös ilman massiivista käyttöönottoprojektia ja vaikkapa vain yhdellä opintoalalla. 

Digitaalinen oppimispäiväkirja mahdollistaa opiskelijaryhmän paremman seurannan ja opiskelijoiden yksilöllisen tuen 

 

Digitaaliset oppimispäiväkirjat ovat Workseed -alustan tarjoama ketterä ratkaisu harjoittelujen hallintaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan digitaalinen oppimispäiväkirja on verkkoselaimelle käytettävä työkalu, joka jäljittelee perinteistä päiväkirjaa, johon kirjataan vakiomuotoisia tapahtumamerkintöjä. Ideaa hyödynnetään ammattiin opiskelevien opiskelijoiden työssäoppimisjaksoilla. Se on suunniteltu vastaamaan työharjoittelun valvonnan tarpeisiin ammatillisissa PT/AT/EAT -koulutuksissa.

Digitaalisen oppimispäiväkirjan keskeinen etu on, että se on helppo toteuttaa kunkin alan erityispiirteet huomioiden. Eli päiväkirjalla voidaan määrittää harjoittelun tärkeimmät tavoitteet ja työtehtävät sekä seurata niiden toteutumista ja vaikkapa työaikaa. Digitaalista oppimispäiväkirjaa käytetään pääsääntöisesti mobiililaitteilla suoraan kentältä. Se mahdollistaa päiväkirjan rikastamisen valokuvilla ja videoklipeillä. Niiden avulla opiskelija voi some-sovellusten tapaan dokumentoida konkreettisia työtehtäviä ja työnäytteitä.

Opettaja saa päiväkirjan avulla näkyvyyden opiskelijan harjoittelun kulkuun ja hän pystyy helpommin puuttumaan ongelmiin, mikäli opinnot eivät etene odotetusti.    

Digitaalisen oppimispäiväkirjan merkittävin ominaisuus on, että se tarjoaa luontevan rajapinnan oppilaitoksen ja harjoitteluorganisaatioiden välille. Työpaikkaohjaajat saavat pääsyn harjoittelussa olevien opiskelijoiden päiväkirjaan, minkä avulla he voivat kohdentaa palautetta tarkasti esimerkiksi toteutuneisiin työsuoritteisiin. Tämä helpottaa työpaikkaohjaajien työtä ja kirkastaa opiskelijalle saamansa palautteen. Lisäksi työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus arvioida opiskelijoiden kehittymistä esimerkiksi työelämä- ja ammatillisten taitojen osalta.

Päiväkirjassa tiivistyvät useimmat Workseed -oppimisympäristön tarjoamat edut. Mutta koska päiväkirja on saatavissa valmiina testattuna sisältötuotteena samaan tapaan kuin esimerkiksi opintoalan käyttämä oppimateriaali, sen käyttöönotto ei vaadi opettajilta mitään muuta kuin töpselin kytkemisen seinään. 

Päiväkirja on alustan tarjoama työkalu, jonka voi ottaa käyttöön valmiina ratkaisuna, ilman tarvetta ottaa Workseed käyttöön kaikessa laajuudessaan.

Miten asiakkaamme ovat hyödyntäneet päiväkirjoja

 

Case Omnia

 

Uuden työkalun käyttöönotto huolettaa varmasti organisaation jokaisella tasolla. Esimerkiksi asiakkaamme Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia otti käyttöön Workseed -työkalut, koska olemassa olevat alustat eivät aidosti tukeneet työssäoppimisen hallintaa. Omnia koosti vuonna 2022 opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien huolia Workseed -päiväkirjojen käytöstä – sekä miten niihin vastattiin. 

Etenkin käyttäjiä huoletti käyttöönoton vaikeus ja mahdollisesti suurikin työmäärä. Käyttöliittymän pelättiin olevan vaikea, jo käytössä olevien ohjelmistojen määrän pelättiin kasvavan asteittain hallitsemattomaksi ja tutuista työtavoista luopuminen koettiin myös uhkana. Huolehdittiin, miten kaikki käyttäjät saataisiin innostumaan työkalusta – suostuisivatko ohjaajat käyttämään, turhautuisivatko opettajat, entä opiskelija?

”Nyt on ihan erilailla perillä, mitä työpaikalla tapahtuu eikä tule yllätyksiä, kun menee käymään” totesi opettaja Omnialta 

Omnia kuitenkin otti seuraavan askeleen – ja uusi työkalu koettiin lopulta onnistuneeksi ratkaisuksi. Päiväkirja ja opiskelijoiden seuranta koettiin helpoksi ottaa käyttöön käyttäjien taholla, eikä oppimiskäyrä osoittautunut ylitsepääsemättömäksi. Päiväkirjan avulla viestintä tehostui ja hajautetun opiskelun hallinnan kokonaisuus suoraviivaistui kaikille käyttäjille. Työn tehottomuutta ja hajanaisuutta pystyttiin eliminoimaan helposti. 

Suurin arvo kuitenkin oli mahdollisuudessa aidosti seurata ja tukea oppijoita sekä viestiä kaikkien tahojen välillä. Opettajien oli joustavampaa pysyä kärryillä siitä, mitä työpaikoilla tapahtuu. Valvojien oli helppoa antaa palautetta ja opiskelijoiden purkaa ja dokumentoida etenemistään. 

”Opiskelijat tykkäävät eivätkä tunne olevansa yksin, kun saavat enemmän palautetta”

Hallinnollisen näpertämisen sijaan harjoittelussa pystyttiin keskittymään siihen keskeiseen – tukemaan oppimista ja antamaan palautetta. Eikä siihen todellakaan tarvittu isoa organisaatiouudistusta. 

Voit tutustua Omnian kokemuksiin suoraan myös täällä. 

Case Vantaan Varia

 

Päiväkirjat ovat käytössä myös esimerkiksi Vantaan ammattiopistossa Variassa usealla oppialalla. Varia tehostaa työtään käyttäen Workseedin ratkaisuja laajasti monella opintoalalla. Opiskelijat ja opettajat ovat kuitenkin raportoineet juuri päiväkirjojen olevan ylivoimaisesti käytetyin työkalu työnäytteiden dokumentointiin. 

Opiskelijat ovat nähneet päiväkirjat arvokkaana resurssina oman tekemisen dokumentoinnissa ja itsearvioinnissa, kokeisiin valmistautumista unohtamatta. 

 

 

Varia on tuonut upeasti esiin päiväkirjojen hyödyt useammassa blogiartikkelissa.

Voit tutustua Varian opiskelijoiden näkemyksiin Varian blogissa, sekä kuulla Varian lentokoneasentajaopiskelijoiden näkemyksiä yllä olevalta videolta. 

 

Miten saat päiväkirjat käyttöön helposti ja kustannustehokkaasti 

 

Oppilaitos voi käynnistää työssäoppimisen laadun kehittämisen vaiheittain esimerkiksi koulutusala tai osasto kerrallaan. Oppilaitos voi lähestyä aihetta pilotoiden ja keräten käyttäjäkokemuksia opettajilta, opiskelijoilta ja myös työpaikoilta. Uutta toimintamallia on vaivatonta skaalata myöhemmin. 

Yksittäinen ala voi myös tutustua päiväkirjojen käyttöön helposti. Voit tutustua valmiisiin päiväkirjoihin verkkokaupassamme. Kaupassamme olevat päiväkirjat ovat eri koulutusalojen tarpeet huomioon ottavia avaimet käteen -ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön hetkessä. Uuden työkalun pilotointi ei voisi olla tätä helpompaa.

Alan ei tarvitse lähteä perustelemaan hankintaa, eikä johdon tarvitse murehtia onko jälleen jokin uusi järjestelmä tulossa tarjolle. Koulutustarve on vähäinen. Olemme luvanneet, että päiväkirjan käyttöönotto onnistuu 10 minuutissa. Asiantuntijamme auttavat myös mielellään päiväkirjan käyttöönotossa.

Mikäli olet valmis pilotoimaan parempaa työssäoppimisen hallintaa, niin varaapa rohkeasti demoaika niin saat 15 minuutissa käsityksen päiväkirjan tuomista eduista.

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI