[Kuva: Ponsse Oyj]

“Ponsse ja Workseed nostivat REDUn kuljettajakoulutuksen uudelle tasolle”

Sanontakin kuuluu, että Suomi elää metsästä. Tämä pitää edelleenkin paikkaansa ja metsäteollisuus toimii Suomen viennin veturina karvan alta 20%:n osuudella kaikesta tavaraviennistä.

Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että jonkun ne puutkin sieltä metsästä on kaadettava ja kerättävä. Onneksi nykyaikaiset hakkuukoneet tekevät puiden kaadon ripeästi ja kuormatraktorit keräävät ne metsästä metsäteiden varsille eteenpäin kuljetettavaksi. Toki on olemassa yhdistelmäkoneita, mutta ei mennä niihin sen tarkemmin tässä.

Kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä on se, että nämä koneet vaativat ammattitaitoisia osaajia. Voit kuvitella,  että 350-500 tuhatta euroa maksavan metsäkoneen ohjaimiin ei voi laittaa ketä tahansa aloittelijaa pelkällä traktorinajo kokemuksella.

Metsäkoneenkuljettajaksi vaaditaankin perusteellinen ammattikoulutus ja intensiivinen harjoittelu. Tiesitkö muuten, että metsäkoneenkuljettajakoulutus on yksi kalleimpia ammattikoulutuksia mitä Suomesta löytyy? 

Tässä artikkelissa sinulle selviää seuraavaa:

  • Kuinka opiskelijoiden oppiminen ja motivaatio parantuu modernilla oppimisratkaisulla
  • Mikä yksi merkittävä ongelma on saanut arvokkaat oppilaitosten investoinnit vajaakäytölle
  • Miten olemassa olevilla ratkaisuilla saadaan nostettua tuottavuutta ammattikoulutuksessa
  • Kuinka oppilaitos saa koulutettua kuljettajia tasaisemmin, laadukkaammin ja kustannustehokkaammin.
Ammattiopinnot mahdollista suorittaa verkkopohjaisesti

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa monet metsäkoulut ovat nähneet seuraavan opintomallin toimivana:

Koulutuspolku

Nykyään teoriaopinnot on mahdollista hoitaa verkko-opiskeluna etänä. Se antaa joustavuutta opintojen suoritukseen, mutta toisaalta vaatii opiskelijan puolelta aktiivista otetta opintoihin.

Jotta verkkopohjainen opiskelu toimii mahdollisimman tehokkaasti myös opettajan näkökulmasta, vaatii se taakseen aidosti toimivan digitaalisen oppimisympäristön. Sellaisen, joka automatisoi mahdollisimman paljon opettajan manuaalista toistuvaa työtä ja jolla voi hanskata koko nelivaiheisen opintomallin.

Lisäksi ympäristön tulee tukea Suomen ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä mm. henkilökohtaistamisen osalta. Tarpeellisia toimintoja arkeen ovat esimerkiksi opiskelijoiden saamat automaattiset muistutukset deadlineista ja mahdollisuus tutkinnon osien henkilökohtaistamiseen konkreettisella tavalla.

Lisäksi ympäristön tulee tarjota automaattiset tiedonsiirrot muihin keskeisiin oppilaitoksen ohjelmistoihin, millä vähennetään pomppimista eri ohjelmien välillä. Tämä tunnetusti lisää opettajissa turhautumista ja stressiä. Koita siinä nyt keskittyä itse opettamiseen ja opiskelijoihin, kun kaikki aika menee järjestelmäviidakossa heilumiseen.

Haasteena simulaattorien vajaakäyttö

Työkonesimulaattoreiden tekninen kehitys tuottaa todenmukainen ajokokemus on ollut huimaa viime vuosien aikana ja lähes poikkeuksetta kaikki oppilaitokset ovat niitä hankkineet. Simulaattoriohjelmistot tuottavat monipuolista metriikkaa mm. kuljettajan ajovirheistä ja tuottavuudesta. 

Simulaattoreiden eräänä haasteena on se, että ne ovat itsenäisiä pelillisiä ympäristöjä, jossa opiskelijat puuhaavat enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Opettajan kontolle on jäänyt simulaattorien tietojen hyödyntäminen. Se kuitenkin vaatii opettajan aktiivisuutta ja monesti simulaattoriharjoittelun tietojen hyödyntäminen ja arvostaminen on ollut vaihtelevaa.

Sinänsä siihen on looginen syy, koska simulaattoriharjoittelua ei ole huomioitu riittävästi opintosuunnitelmassa ja harjoittelun valvominen on ollut hankalaa ja aikaavievää, koska tiedot ovat olleet eri järjestelmässä kuin muu opiskelijoiden opintokokonaisuus. 

Kaikki tämä on saattanut johtaa pahimmillaan siihen, että kymmenien tuhansien laiteinvestointien käyttöaste aste jää matalaksi, mikä ei tietenkään ole koulutusalaa imartelevaa. Onhan kyseessä kuitenkin yksi kalleimmista ammattikoulutuksista.

Tavoitteena avaimet käteen koulutusratkaisu

REDUn eli Lapin koulutuskeskuksen metsäopetuksessa havahduttiin ja metsäopetuksen kehittämiseksi kirjoitettiin hanke. Yhtenä tärkeänä osana siihen liittyi simulaattorit. Mietittiin simulaattorissa tarvittavat ominaisuudet ja Ponsse pystyi vastaamaan haasteeseen. Tästä kehkeytyi yhteistyö Ponssen ja muiden osallisten kanssa. 

Ponsse päätti lähestyä Workseedia, koska heillä oli heidän vahva pedagoginen osaaminen, uniikki oppimisympäristö ja pitkä kokemus ammattikoulutuksen parissa. Tavoitteena yhteistyöllä oli rakentaa kokonaisvaltainen koulutusratkaisu kuljettajakoulutukseen.

Sellainen, jossa taustalla pyörivä oppimisympäristö integroi kaikki verkkopohjaiset teoriaopinnot, simulaattoriharjoitukset ja kentällä tehtävät opinnäytteet yhdeksi visuaalisesti helposti hahmotettavissa ja valvottavissa olevaksi kokonaispaketiksi. Tällöin ammattitaidon arviointi helpottuu ja tulee sekä opettajalle että opiskelijalle itselleen paremmin hahmotettavaksi.

Ponssen simulaattorien ja Workseedin integraatio tarjoaa ainutlaatuisen oppimisratkaisun 

Uusi avaimet käteen kokonaisratkaisu kuljettajakoulutukseen toimitettiin Lapin koulutuskeskus REDUn metsäalalle syksyllä 2021.

Moottorina taustalla toimiva Workseedin oppimisalusta yhdistää olemassa olevat oppimisympäristöt, kuten simulaattorit ja käytännön työharjoittelun ja kerää niiden harjoitteet automaattisesti yhdeksi helposti hahmotettavaksi digitaaliseksi oppimispoluksi.

Oppilaan näkymä

Opiskelijalle tämä on suorastaan lottovoitto. Hän pystyy helposti hahmottamaan opintojen kokonaisuuden ja mitä kuhunkin taitotasoon vaaditaan. Esimerkiksi simulaattorin puikkoihin ei ole mitään asiaa, ennen kuin vaadittavat teoriaopinnot ovat suoritettuina. Enää opiskelijan ei tarvitse arpoa tai pähkäillä mitä mihinkin opintokokonaisuuteen vaaditaan ja miten ne kaikki liittyvät toisiinsa.

Opiskelumotivaatiota tietenkin lisää entisestään, se että opiskelija voi painaa yksilölliseen tahtiin opintoja kasaan ja koko koulutuksen voi suorittaa perinteisen kolmen vuoden sijasta jopa kahteen vuoteen. Ei tarvitse enää mennä sen hitaimman ehdolla ja ammattipaperit ovatkin astetta nopeammin käden ulottuvissa.

Opettajan näkökulmasta saavutettavat hyödyt ovat myös vähintäänkin huomattavat. Se vanhanaikainen tukkimiehen kirjanpito siitä, kuka on suorittanut minkäkin kurssin tai opintokokonaisuuden. Tai oppilaskohtaisten harjoitteiden hakeminen simulaattorin tietokannasta ja niiden manuaalisesti opintopolkuun yhdistäminen. Nuo touhut ovat historiaa.

Nimittäin Workseedin oppimisalusta hoitaa kaiken aikaa vievän ja turhan manuaalisen työn opettajan puolesta. Alusta automatisoi oppilaiden opintopolut, niiden etenemisen seurannan ja jopa opiskelijoiden tökkimisen aikatauluista ja niissä pysymisessä.

Pohdit varmaan, että mitä tehtäviä opettajalle sitten enää jää?

Opettajalle jää kaikki se aiemmin järjestelmäviidakkoon tuhraantunut aika itse opintosisältöjen tuottamiseen ja niiden oppilaiden tukemiseen, joiden opinnot eivät etene toivotunlaisesti. Workseedin alustalta on helppoa seurata ja tarvittaessa puuttua niiden opiskelijoiden opintoihin, joissa on selvästi ylitsepääsemättömiä haasteita. Tällä voidaan myös ennaltaehkäistä mahdollisten opintojen keskeyttämistä.

Ponsse ja Workseed nostivat REDUn kuljettajakoulutuksen uudelle tasolle.”

ILKKA RANTAHALVARI – REDU

Heräsikö kiinnostus?

Jos olet samaa mieltä, että se vanhanaikainen tukkimiehen kirjanpito ja eri järjestelmien välillä loikkiminen, sekä koulutettavien vahtaaminen on vanhanaikaista, varaa meidän kanssa ilmainen 60 minuutin demo ja katsotaan yhdessä, onko moderni oppimisympäristö teidän tilanteeseen kannattava valinta.

Tai jos oppimisalustan valinta on ajankohtainen, kannattaa lukea 10 kohdan valintavinkit oppimisalustan valintaan ennen kuin lähdet tekemään isompia päätöksiä.

PS. Tämä soveltuu niin oppilaitoksille kuin yrityksille. Myös yritysten erilaiset osaamistarpeet, kuten vaikkapa perehdyttäminen, tuoteosaaminen, myyntihenkilöiden kouluttaminen on järkevää toteuttaa modernilla oppimisympäristöllä.

Pps. Tässä latauslinkki koko yhteistyön esitykseen https://web.workseed.fi/wp-content/uploads/2022/09/Workseed_Ponsse_esite.pdf

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI