Workseed purkaa yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien välistä siiloa

Toisinaan kuulee opiskelijoiden mieltävän yhteiset tutkinnon osat enemmänkin pakolliseksi pahaksi, kuin olennaiseksi osaksi ammatillista osaamistaan. Tämä johtuu usein siitä, että yhteiset tutkinnon osat suoritetaan ammatillisista erillään, mikä vähentää opiskelijoiden mielenkiintoa. Olemme kuulleet monenlaisista kokeiluista, joilla tätä välimatkaa on pyritty kuromaan pienemmäksi ja purkaa siiloja opettajatiimien väliltä. Käytännössä kuitenkin yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien integraation kehittäminen menee yllättävän nopeasti omista lähikontaktiresursseista kiinni pitävien opettajatiimien väliseksi poteroista huuteluksi. Valitettavasti tätä pedagogista mallia tukevia teknisiä ratkaisuja on vaikea löytää, jolloin lopputuloksena on joko ammatillisten tai yhteisten aineiden opettajien kova kuormittuminen tai tehokkaan opetusresurssin pienentyminen. Pahimmillaan opettajat tekevät jopa saman työn kahdesti.

Ammatillisella harjoittelulla tulee voida kerryttää YTO-osaamista

Olemme Workseedissä lähestyneet asiaa lisäämällä alustamme joustavuutta siten, että yhteisten tutkinnon osien osaamista voidaan hankkia, arvioida ja tuoda näkyväksi osana ammatillisiin tutkinnon osiin liittyviä suorituksia. Ratkaisussa Workseediin luodaan ammatillisia harjoitteita, joihin integroidaan yhteisten tutkinnon osien tehtäviä jotka liittyvät kyseiseen ammatilliseen harjoitteeseen. Esimerkiksi ajoneuvoasentajaopiskelijat voivat tuoda esille lämmön siirtymiseen liittyvää ymmärrystään raportoidessaan moottorin lisälämmittimen asennusta.

blogi 1Klikkaa kuva isommaksi.

Vastaavasti monessa ammatissa täytyy osana arkista toimintaa suorittaa matemaattisia laskutoimituksia, esimerkiksi talonrakentaja joutuu jatkuvasti laskemaan tavaroiden menekkiä rakennustarvikkeita tilatessaan.

blogi 2Klikkaa kuva isommaksi.

Monessa ammatissa arvioitavat kohteet eivät kovinkaan helposti ilmene suoritusta vierestä seuraamalla. Tällaisissa tapauksissa voidaan opiskelijaa pyytää kertomaan kokemuksistaan, mielipiteistään ja näkemyksistään. Samalla kertaa opiskelija voi tuoda esille myös osaamistaan esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutus sekä työelämä ja yhteiskunta osaamistaan. Vastaavasti tällaisia pidempiä esseetyyppisiä tehtäviä voidaan käyttää myös kielellisen osaamisen arviointiin.

blogi 3Klikkaa kuva isommaksi.

Kyseiset harjoitteet on linkitetty sekä ammatillisen TO:n, että YTOn ammattitaitovaatimuksiin, jolloin opiskelijan YTO-osaamisen hankkiminen saadaan näkyväksi molemmissa tutkinnon osissa.


blogi 4Klikkaa kuva isommaksi.

YTO-opettajilla on helppo pääsy harjoitteiden YTO-tehtäviin ja he voivat tukea opiskelijaa niiden osalta. Tällaisessa mallissa on pelkkiä voittajia: ammatilliset opettajat saavat tukea yhteisten aineiden osuuteen oman alan opinnoissa, yhteisten aineiden opettajat pääsevät näkemään ja tukemaan opiskelijoiden kykyä soveltaa opittuja asioita oman alansa tehtäviin. Ennen kaikkea opiskelijat oppivat ymmärtämään ja arvostamaan yhteisten tutkinnon osien sisältöjä osana ammatillista osaamistaan.

Mahdollisuudet integroiduille harjoitteille ovat rajattomat ja niitä voidaan suunnitella ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajien kesken yhteistyössä.

Workseedin ominaisuudet YTO-aineiden integrointiin

Alustan tarjoaman arviointikohteiden linkitystoiminnon avulla harjoitteeseen voi valita arviointikohteita vapaasti eri tutkinnon osista ml. YTOt. Tämän avulla yhdellä suoritettavalla harjoitteella opiskelijan edistymistä voidaan arvioida suhteessa sekä ammatillisen, että yhteisen tutkinnon osan tavoitteisiin. YTO-opettajien ei tarvitse juosta suoritusten perässä, vaan ne ovat helposti nähtävillä ja arvioitavissa Workseedin kautta, vaikka opiskelijat suorittaisivat niitä työelämässä oppimisen jaksoillaan.

Integroitu H5P avaa uusia mahdollisuuksia tietopuolisen osaamisen opiskeluun. H5P työkalut mahdollistavat monipuolisten interaktiivisten sisältöjen ja automaattitarkisteisten harjoitteiden toteutuksen helposti suoraan alustallamme. Olemassa olevat H5P-sisällöt voi myös ladata suoraan Workseedin harjoitteisiin, minkä avulla samoja koulutusmateriaaleja voi käyttää alustasta riippumatta. Tämä säästää sisällöntuottajan aikaa ja vaivaa.

Yhteisten tutkinnon osien sisältöjä voidaan, aivan kuten ammatillisiakin, tuottaa yhteistyössä opettajatiimin jäsenten kesken. Tuotanto voidaan tehdä keskitetysti omassa YTO-ympäristössään erillään tutkintoympäristöistä. Sen jälkeen YTO-opettajat voivat jakaa YTO-sisällöt alakohtaisiin ympäristöihin ja tarvittaessa täydentää alakohtaisilla YTO-sisällöillä.

Otathan yhteyttä jos olet kiinnostunut Workseedin käytöstä YTO-opetuksen tukena.

Kirjoittaja:
Teemu Tiainen, ratkaisuasiantuntija
teemu.tiainen@workseed.fi, 040 662 6682

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI