Toimittajan ennakoiva ja nopeasti reagoiva asiakastuki ovat avainasemassa koulutusalustan käyttöönotossa

Flowrox Oy erikoistunut virtauksensäätö-, suodatus- ja ympäristötekniikoihin sekä teollisiin automaatioratkaisuihin. Flowrox auttaa asiakkaita parempiin tuloksiin innovatiivisilla ratkaisuilla sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin. Flowrox toimittaa ratkaisuja prosessiteollisuuden käyttökohteisiin, erityisesti kaivos ja mineraaliteollisuuteen, rakennusalalle, energia- ja ympäristöteollisuuteen sekä kemianteollisuuteen. Suomalaisella Flowroxilla on yli 230 myyntiedustajaa 80 eri maassa. 

”Workseedin tarjoama tuki koulutusalustan käyttöönottoon ja skaalaamiseen on ollut suuressa roolissa Flowrox Talent Academyn avaamisessa henkilöstöllemme ja globaaleille partnereille. Kyvykkyys tuoda esille asiakkaan eri henkilöstöryhmiä tukevia koulutusratkaisuja on ehdottomasti Workseedin tiimin vahvuus. Asiakkaana emme ole jääneet yksin alustan kanssa ja tähän Workseedillä on panostettu erityisesti. Sen vuoksi koulutusalustan valintaa tekeville suosittelemme arvioimaan myös toimittajien asiakaslähtöisyyttä ja halua ymmärtää asiakkaan liiketoiminta, jotta alusta saadaan lanseerattua yhdellä yrittämällä sovitussa aikataulussa myös eri maiden käyttäjille.”

– Marika Spencer, Training Coordinator

TESTITUNNUSTEN TILAUS ONNISTUI